Aktualności
Informacja o wyborze Wykonawcy oceny eksperckiej realizacji projektu - zapytanie ofertowe z dnia 15.05.2018 r.

Informacja o wyborze Wykonawcy oceny eksperckiej realizacji projektu - zapytanie ofertowe z dnia 14.05.2018 r.

Informacja o wyborze Wykonawcy oceny eksperckiej realizacji projektu - zapytanie ofertowe z dnia 11.05.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia polegającego na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego oraz funkcji zarządzającego budową

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 15.05.2018 r. dotyczące oceny eksperckiej realizacji projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14.05.2018 r. dotyczące oceny eksperckiej realizacji projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 11.05.2018 r. dotyczące oceny eksperckiej realizacji projektu

Informacja o wyborze Wykonawcy projektu i wydruku plakatów, broszur informacyjnych i roll’upa - 1.3.1 RPO WD


starsze   najstarsze  

 
         
  WARR S.A. @ Facebook