Aktualności
Informacja o wyborze Wykonawcy na usługę ubezpieczenia samochodu służbowego WARR SA na potrzeby RIF

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - obsługa prawna

ZAPYTANIE OFERTOWE - ubezpieczenie samochodu

Wynik naboru Partnera – 1.2.2 RPO WD 2014-2020

Wynik naboru Partnera – 1.2.1 RPO WD 2014-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE - świadczenie usługi prawnej

Ogłoszenie nr 2 o naborze partnera

Ogłoszenie nr 1 o naborze partnera


starsze   najstarsze