Aktualności
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 29.03.2017r. dotyczące oceny eksperckiej realizacji projektu

Informacja o wyborze Wykonawcy oceny eksperckiej realizacji projektu - zapytanie ofertowe z dnia 17.03.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.03.2017r. dotyczące oceny eksperckiej realizacji projektu

Informacja o wyborze Wykonawcy oceny eksperckiej realizacji projektu - zapytanie ofertowe z dnia 13.03.2017r.

Informacja o wyborze Wykonawcy ulotek i plakatów informacyjnych na potrzeby projektu w ramach Działania 8.6 RPO WD dla WARR SA

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 13.03.2017r. dotyczące oceny eksperckiej realizacji projektu

Informacja o wyborze Wykonawcy tablic informacyjnych na potrzeby projektu w ramach Działania 8.6 RPO WD dla WARR SA

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wydruku ulotek i plakatów na potrzeby projektu w ramach Działania 8.6 RPO WD dla WARR SA


starsze   najstarsze