Aktualności
BEZPŁATNE USŁUGI DLA WNIOSKODAWCÓW W RAMACH DZIAŁAŃ 4.2 I 4.4 PO IG

KONFERENCJA „INNOWACYJNI NA START – FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W 2009 ROKU”

SZKOLENIE Z MODELU MAKROEKONOMICZNEGO HERMIN WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

PREZENTACJA HERMIN W KOMISJI EUROPEJSKIEJ

SZKOLENIE – POIG DZIAŁANIE 6.1 „PASZPORT DO EKSPORTU”

NABÓR WNIOSKÓW DO DZIAŁANIA 6.1 PO IG „PASZPORT DO EKSPORTU”

BEZPŁATNE SEMINARIUM SZKOLENIOWO-INFORMACYJNE DLA PRZEDSTAWICIELI MŚP "FNANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ"

SZKOLENIA DOT. DZ. 8.1 i 8.2 POIG


najnowsze   nowsze   starsze   najstarsze  

 
         
  WARR S.A. @ Facebook