Aktualności
NABÓR WNIOSKÓW DO DZIAŁANIA 8.2 "WSPIERANIE WDRAŻANIA ELEKTRONICZNEGO BIZNESU TYPU B2B"

NABÓR WNIOSKÓW DO DZIAŁANIA 8.1 PO IG "WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W DZIEDZINIE GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ"

BEZPŁATNE USŁUGI DLA WNIOSKODAWCÓW W RAMACH DZIAŁAŃ 4.2 I 4.4 PO IG

KONFERENCJA „INNOWACYJNI NA START – FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W 2009 ROKU”

SZKOLENIE Z MODELU MAKROEKONOMICZNEGO HERMIN WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

PREZENTACJA HERMIN W KOMISJI EUROPEJSKIEJ

SZKOLENIE – POIG DZIAŁANIE 6.1 „PASZPORT DO EKSPORTU”

NABÓR WNIOSKÓW DO DZIAŁANIA 6.1 PO IG „PASZPORT DO EKSPORTU”


najnowsze   nowsze   starsze   najstarsze  

 
         
  WARR S.A. @ Facebook