Aktualności
Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców – 1.2 RPO WD

Wznowienie przyjmowania formularzy zgłoszeniowych – dz. 8.6

Informacja uzupełniająca o wyborze Wykonawcy materiałów promocyjnych...

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie obsługi prawnej 2019

Rozstrzygnięcie postępowania na zakup i dostawę tonerów w ramach poddziałania 1.3.1 RPO WD.

Informacja o wyborze Wykonawcy materiałów promocyjnych na potrzeby projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3

Informacja o wyborze Wykonawcy usług w zakresie zakupu aktualizacji oprogramowania antywirusowego oraz nowych licencji antywirus

Informacja o wyborze Wykonawcy usług w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw pogwarancyjnych urządzeń wielofunkcyjnych


najnowsze   nowsze   starsze   najstarsze  

 
         
  WARR S.A. @ Facebook