Aktualności
Zaproszenie na konferencję pt.: „Proinnowacyjne otoczenie biznesu na Dolnym Śląsku. Jak odnieść strategiczny sukces”

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04.09.2018 r. dotyczące oceny eksperckiej realizacji projektu

Rejestracja uczestników 8 Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców: Granty na usługi doradcze dla przedsiębiorców z sektora MSP-OSI Dolina Baryczy

ZMIANA REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 29.08.2018 r. dotyczące oceny eksperckiej realizacji projektu

Rozstrzygnięcie postępowania na zamieszczenie ogłoszenia w prasie - 1.2.2 RPO WD

Rozstrzygnięcie postępowania na zamieszczenie ogłoszenia w prasie - 1.2.1 RPO WD


najnowsze   nowsze   starsze   najstarsze  

 
         
  WARR S.A. @ Facebook