Aktualności
KOMUNIKAT o wydłużeniu terminu oceny wniosków o przyznanie grantów w ramach IV naboru – 1.2.1 i 1.2.2 RPO WD
2019-01-26 14:10:24

[Logo]

KOMUNIKAT o wydłużeniu terminu oceny wniosków o przyznanie grantów na bony na innowację w ramach IV naboru – 1.2.1 i 1.2.2 RPO WD

Termin oceny wniosków o przyznanie grantów w ramach III naboru do projektu pn. „Bony na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MSP” oraz „Bony na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe dla przedsiębiorców z sektora MSP – ZIT WrOF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny oraz  1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF,  Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację” został przedłużony do 28 lutego 2019 r.
 
         
  WARR S.A. @ Facebook