Aktualności
Wznowienie naboru formularzy zgłoszeniowych z subregionu jeleniogórskiego - 8.6 RPO WD
2019-05-08 07:52:05



Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że w dniu 13 maja 2019 r. zostanie wznowiony nabór Formularzy zgłoszeniowych dla przedsiębiorstw z sektora MMŚP, mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu jeleniogórskiego (powiaty: bolesławiecki, jaworski, jeleniogórski, miasto Jelenia Góra na prawach powiatu, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski).

Dokumenty należy składać na aktualnie obowiązujących wzorach, dostępnych na stronie internetowej www.warr.pl. Formularze należy składać w biurze WARR, mieszczącym się na II piętrze w budynku Business House
przy ul. E. Kwiatkowskiego 4 (52-407 Wrocław), w godz. 08:00-16:00
.

Nabór będzie trwał od 13.05.2019 r. od godziny 08:00 do wyczerpania środków (decyduje data i godzina wpływu Formularza do biura WARR S.A.).

Kwota pozostała do rozdysponowania: 85.834,86 PLN.

W przypadku uwolnienia dodatkowych środków zostanie ogłoszony kolejny nabór w ramach niniejszego projektu.
 
         
  WARR S.A. @ Facebook