Aktualności
Nabór wniosków w ramach poddziałania 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF
2019-05-09 09:59:47


Rozpoczął się V – ostatni – nabór wniosków o przyznanie grantu w związku z realizacją projektu „Bony na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MSP” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne Przedsiębiorstwa,
Poddziałanie1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację”

Termin składania wniosków:
od godz. 8.00 dnia 06-05-2019 r. do godz. 15.00 dnia 26-05-2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami w zakładce Bon na innowację – ZIT WrOF – 1.2.2 RPO WD NABÓR V
 
         
  WARR S.A. @ Facebook