Aktualności
KOMUNIKAT o wydłużeniu terminu oceny wniosków o przyznanie grantów w ramach IV naboru – 1.2.2 RPO WD
2019-05-15 13:35:53


Termin oceny wniosków o przyznanie grantów w ramach IV naboru do projektu pn. „Bony na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe dla przedsiębiorców z sektora MSP – ZIT WrOF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Działanie 1.2 Innowacyjne Przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację” został przedłużony do 31 maja 2019 r.

 
         
  WARR S.A. @ Facebook