Aktualności
OFERTA PRACY: Pracownik ds. projektów unijnych poszukiwany!
2018-09-28 15:48:41


Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA (Regionalna Instytucja Finansująca) - Lider w kompleksowej obsłudze dolnośląskich przedsiębiorców w zakresie projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej poszukuje:

Pracownika ds. projektów unijnych

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
 • realizację projektów zgodnie z zapisami umów o dofinansowanie oraz wytycznymi związanymi z realizacją przedsięwzięć z udziałem środków unijnych
 • monitorowanie stopnia realizacji projektów i wskaźników
 • przeprowadzanie kontroli projektów współfinansowanych z UE
 • przygotowywanie raportów i sprawozdań, obsługę baz danych
 • prowadzenie spotkań informacyjnych dla beneficjentów wsparcia
 • promocję prowadzonych przedsięwzięć

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe
 • podstawowa wiedza z zakresu księgowości
 • ogólna znajomość zasad funkcjonowania funduszy UE
 • praktyczna znajomość MS Office (Word, Excel)
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań
 • umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność i precyzja w wykonywaniu zadań
 • komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole
 • znajomość Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 będzie mile widziana
 • doświadczenie w kontrolowaniu projektów współfinansowanych ze środków z UE będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • miłą atmosferę w pracy opartą na wzajemnym szacunku
 • pracę u rzetelnego pracodawcy


Aplikacje (CV ze zdjęciem) prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@warr.pl
z dopiskiem w tytule „pracownik ds. projektów unijnych”

Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.


Na podstawie art. 13 RODO informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie: Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą przy ul. Karmelkowej 29 (52-437 Wrocław). Dane kontaktowe:  tel. 71 79 70 400, e-mail: warr@warr.pl
 2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia rekrutacji, a następnie (w przypadku pozytywnego zakończenia rekrutacji) w celu zatrudnienia.
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji jest:
  1. art. 221 Kodeksu pracy w zakresie podania: imienia (imion) i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia;
  2. cel wynikający z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, związanych z zatrudnieniem, w szczególności z koniecznością możliwości skontaktowania się z Panem/Panią w razie potrzeby: numer telefonu lub adres e-mail;
  3. wyraźna zgoda wyrażona w klauzuli zamieszczonej w CV w zakresie wszystkich innych podanych danych, takich jak np.: zdjęcie, zainteresowania, umiejętności, adres e-mail, numer telefonu.
 4. Podanie przez Panią/ Pana imienia (imion) i nazwiska, wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, adresu e-mail lub numeru telefonu w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania w/w danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, a CV zostanie zniszczone.
 5. W przypadku umieszczenia w CV danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda (np. zdjęcie) i braku wyraźnej zgody (stosowanej klauzuli) w CV o zgodzie na przetwarzanie takich danych, CV nie będzie mogło zostać rozpatrzone i zostanie zniszczone.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, których podstawą jest zgoda w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ponadto ma Pani/Pan prawo do uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji. W przypadku zatrudnienia Pani/Pana, dane z CV zostaną wykorzystane do czynności związanych z zatrudnieniem, o których szczegółowo zostanie Pani/Pan wtedy poinformowany.
 10. Za Pani/Pana zgodą, w okresie jednego roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego, dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora.
 11. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, ani nie będą transferowane do krajów trzecich, ani organizacji międzynarodowych.
 12. Pani/Pana dane będą przekazywane odbiorcom danych, tj. podwykonawcom i innym niezależnym podmiotom, z którymi współpracujemy: podmiot obsługujący WARR S.A. w zakresie IT.
Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Karmelkowa 29 (52-437 Wrocław)  na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko zawarte w ogłoszeniu”.

Jeśli wyraża Pani/Pan również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dołączenie dodatkowej zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Karmelkowa 29 (52-437 Wrocław) na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska”.

W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: warr@warr.pl
 
         
  WARR S.A. @ Facebook