Aktualności
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące projektu i wydruku plakatów, broszur informacyjnych i roll’upa - poddziałanie 1.3.1 RPO WD
2018-05-07 14:47:05

Logo
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI) Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB

F1/P-7.4-01
Wrocław, dn. 27.04.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące projektu i wydruku plakatów, broszur informacyjnych i roll’upa na potrzeby projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI)
Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB
dla Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA

 
         
  WARR S.A. @ Facebook