Aktualności
ZWROT ZABEZPIECZENIA UMOWY - POIG
2018-09-07 09:59:48


Szanowni Państwo,

W przypadku zakończenia okresu trwałości realizowanego przez Państwa projektu i braku innych zobowiązań wynikających z umowy wsparcia, mogą się Państwo ubiegać o zwrot lub zniszczenie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie (weksla). W takiej sytuacji należy złożyć pisemny wniosek wskazujący na jedną z dwóch możliwości:

➡ odbiór osobisty oryginału/anulowanego weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (Wzór wniosku)
lub
➡ zwrot/komisyjne zniszczenie przez RIF weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (Wzór wniosku)

Mając na uwadze powyższe uprzejmie proszę o przekazanie do RIF na adres: ul. Krupnicza 13, 50-075 Wrocław pisemnego wniosku o zwrot weksla z podaniem trybu, w jakim weksel ma być zwrócony (według powyższego wzoru). Wniosek musi zostać podpisany przez osobę,-y obecnie upoważnione do reprezentowania przedsiębiorcy.

Zwrot zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie może nastąpić wyłącznie po potwierdzeniu przez RIF i PARP wywiązania się beneficjenta ze wszystkich obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie.

 
         
  WARR S.A. @ Facebook