Oferta dla podmiotów gospodarczych

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od początku swojego funkcjonowania rozwijała działalność mającą na celu zbudowanie bogatego pakietu usług dla podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw.


Nasza przewaga konkurencyjna polega m.in. na umiejętności łączenia dwóch rodzajów wiedzy:

 1. wiedzy potrzebnej dla realizacji często specjalistycznych usług na wysokim poziomie,
 2. wiedzy o możliwych do pozyskania środkach finansowych, które w dużej mierze pozwolą sfinansować projekt.

Innymi słowy nie tylko rozwiązujemy często skomplikowane problemy nurtujące twoją firmę, ale i pomagamy pozyskać kapitał na ich rozwijanie, oraz wskazujemy gdzie można refundować koszt naszej pracy. Wśród oferowanych przez nas usług znajdziesz m.in.:

Inicjowanie i pomoc w tworzeniu nowych podmiotów gospodarczych ze szczególnym ukierunkowaniem na:

 1. tworzenie miejsc pracy,
 2. nowoczesne metody produkcji i technologie,
 3. wprowadzenie menedżerskiego modelu zarządzania.

Usługi doradcze:
Specjalistyczne doradztwo w dziedzinie: marketingu, finansów, prawa, planowania i zarządzania, innowacji i transferu technologii, eksportu i jakości,

Usługi szkoleniowe

 1. Specjalistyczne (np. z zakresu marketingu, finansów i zarządzania),
 2. Branżowe,
 3. Ogólne (np. komputerowe),

Usługi informacyjne

 1. Bezpłatne usługi informacyjne dla MMŚP w ramach prowadzonego Punktu Konsultacyjnego,
 2. Udzielanie informacji dla inwestorów zagranicznych zainteresowanych nawiązaniem współpracy z polskimi firmami, inwestowaniem w Polsce,
 3. Usługi wynajmu nieruchomości na terenie, przy ul. Karmelkowej 29.

Jeżeli masz problem pomożemy go rozwiać. Bezpłatnie identyfikujemy usługę, uzgadniamy jej zakres, formę rozwiązania i efekt pracy. Dokładna identyfikacja problemu spowoduje, że zapłacisz za odpowiedzi tylko na te pytania, które zadasz. W związku z naszą współpracą z instytucjami rządowymi i pozarządowymi część usług będziesz mógł uzyskać bezpłatnie. Pełniąc rolę Regionalnej Instytucji Finansującej będziemy mogli Ci powiedzieć, gdzie możesz uzyskać dofinansowanie swoich przedsięwzięć.

PRZEKONAJ SIĘ !

 
         
  WARR S.A. @ Facebook