Oferta dla samorządów
 • Pomoc w pozyskiwaniu środków pomocowych z programów wsparcia UE i międzynarodowych instytucji finansowych

 • Prace studialne, koncepcyjne i projektowe w zakresie gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej

 • Opracowanie i implementacja dokumentów programowych: strategii rozwoju, strategii branżowych, programów aktywizacji przedsiębiorczości, programów walki z bezrobociem

 • Przygotowanie i wdrażanie partnerstwa publiczno – prywatnego

 • Przygotowanie i prowadzenie projektów inwestycyjnych (m.in. inwestorstwo zastępcze)

 • Studia opłacalności oraz wykonalności projektów i programów

 • Pomoc w poszukiwaniu uzupełniających źródeł finansowania inwestycji

 • Poszukiwanie bezpośrednich inwestorów zagranicznych

 • Tworzenie i rozwój partnerstwa międzynarodowego na szczeblu samorządów lokalnych

 • Programy promocji dla gmin i powiatów

 • Szkolenia i konferencje na temat polityki regionalnej, funduszy strukturalnych UE oraz finansów publicznych, ochrony środowiska i ochrony przeciwpowodziowej.
 
         
  WARR S.A. @ Facebook