Dolnośląska Sieć Punktów Konsultacyjnych

SIEĆ PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH DZIAŁAJĄCYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

zaprasza przedsiębiorców oraz osoby pragnące rozpocząć działalność gospodarczą do korzystania  z bezpłatnych usług informacyjnych.

Sieć Punktów Konsultacyjnych działająca w ramach sieci Krajowego Systemu Usług (KSU), to system organizacji wyspecjalizowanych w świadczeniu m.in. usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób podejmujących działalność gospodarczą. Dolnośląska Sieć PK powstała w celu zapewnienia dostępności usług informacyjnych klientom z całego województwa oraz budowania wizerunku KSU jako spójnego sytemu świadczenia bezpłatnych usług informacyjnych.

Punkty Konsultacyjne na terenie województwa dolnośląskiego działające w ramach KSU:

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej
Punkt Konsultacyjny w siedzibie DAWG Sp. z o.o.
al. Kasztanowa 3a-5, Wrocław (3 piętro),
tel. 71/ 343 42 33, 71 736 63 04, 736 63 05, 736 63 07
lub 800 080 111 (rozmowy nagrywane - wyłącznie do potrzeb konsultacji PK)


Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. - Punkt Konsultacyjny w Legnicy
59-220 Legnica, ul. Rataja 26
tel. 76 742 8113   fax 076/ 862-09-68  
e-mail: pk.legnica@arleg.eu


Biuro Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. - Punkt Konsultacyjny w Głogowie (budynek Banku Dominet)
67-200 Głogów, ul. Budowlanych 6a
tel. 76 742 8113,  fax 076/ 834-27-9 
e-mail: pk.glogow@arleg.eu

 

Agencja Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A.
ul. Kłodzka 27
57-402 Nowa Ruda - Słupiec
tel. (74) 872 70 48       
fax  +48 (74) 872 50 25        
e-mail: pk@agroreg.com.pl


Rada Federacji SNT NOT ZM w Legnicy (NOT
ul. Złotoryjska 89
59-220 Legnica
Tel. 607 177 364


Wyszukiwarka najblizszego Punktu Konsultacyjnego - strona PARP

Działalność Punktów Konsultacyjnych, w tym promocja realizowanych przez nie działań, finansowana jest w   ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych (PK)”, finansowanego z Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności".

 
         
  WARR S.A. @ Facebook