Regionalna Instytucja Finansująca - Działanie 4.4 PO IG

PO IG 4.4

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Na co: projekty inwestycyjne związane z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, produktowych, usługowych lub organizacyjnych (rozwiązania technologiczne i organizacyjne stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata). Projekty szkoleniowe oraz doradcze niezbędne dla realizacji projektów inwestycyjnych. Tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami.

Dla kogo: przedsiębiorcy.

PRZEDSIĘBIORCO!
Dzięki Promotorom Projektów Innowacyjnych (PPI)   możesz sprawdzić, czy Twój projekt ma szanse na uzyskanie dofinansowania z funduszy strukturalnych. Zapraszamy do korzystania z usług PPI.
UWAGA: Wydanie pozytywnej opinii przez Promotora nie jest równoznaczne z zaakceptowaniem do dofinansowania przez Komisję Konkursową złożonego przez Państwa wniosku.

W związku z postanowieniem zawartym w umowach o dofinansowanie, zgodnie z którym podstawą wypłaty dofinansowania jest złożenie przez Beneficjenta prawidłowo wypełnionego oraz kompletnego wniosku o płatność w formie papierowej i elektronicznej, w obowiązującym formacie zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą PO IG, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wyjaśnia, że wniosek o płatność powinien zostać wypełniony i zapisany w Generatorze Wniosków Płatniczych, a następnie przesłany do RIF w wersji papierowej oraz elektronicznej zapisanej w Generatorze w formacie XML. 
 


 

Aktualności:

- LISTA WNIOSKÓW ZATWIERDZONYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH NABORU WNIOSKÓW DO DZIAŁANIA 4.4 PO IG - II KONKURS W 2013r.

- DODATKOWA LISTA WNIOSKÓW ZATWIERDZONYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH NABORU WNIOSKÓW DO DZIAŁANIA 4.4 PO IG - I KONKURS W 2013 r.
- KOMUNIKAT W SPRAWIE NABORU WNIOSKÓW W RAMACH DZIAŁANIA 4.4 PO IG

- KOLEJNE WYDŁUŻENIE NABORU WNIOSKÓW POIG 4.4

- WYDŁUŻENIE NABORU WNIOSKÓW POIG 4.4

- BEZPŁATNE SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA WNIOSKODAWCÓW DZIAŁANIA 4.4 POIG PLANUJĄCYCH ZŁOŻENIE WNIOSKU W RAMACH II NABORU W 2013 r.

- II RUNDA APLIKACYJNA W 2013 r. W RAMACH DZIAŁANIA 4.4 POIG "NOWE INWESTYCJE O WYSOKIM POTENCJALE INNOWACYJNYM"

- NABÓR WNIOSKÓW DO DZIAŁANIA 4.4 POIG

- OGŁOSZENIE I KONKURSU W 2013 R. W RAMACH DZIAŁANIA 4.4 POIG

- KONKURS W RAMACH DZIAŁANIA 4.4 POIG "NOWE INWESTYCJE O WYSOKIM POTENCJALE INNOWACYJNYM" W 2013 R

-ZMIANA W HARMONOGRAMIE 2010 KONKURSU DO DZIAŁANIA 4.4 PO IG

-OGŁOSZENIE II RUNDY APLIKACYJNEJ - DZIAŁANIE 4.4 PO IG

-ZAMKNIĘCIE NABORU WNIOSKÓW DO DZIAŁANIA 4.4 PO IG

Na skróty:

- Nabór wniosków

- Dokumentacja do działania 4.4 PO IG

- Pytania i odpowiedzi

- Generator wniosków

- Listy rekomendowanych wniosków

- Zgodność projektów z dyrektywami środowiskowymi

- Kalkulator dofinansowania

- Komunikaty do działania 4.4 PO IG

- Generator wniosków o płatność

- Przydatne prezentacje

- Archiwum działania 4.4 PO IG

 
         
  WARR S.A. @ Facebook