Regionalna Instytucja Finansująca - Działanie 6.1 PO IG

PO IG 6.1

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 6.1 Paszport do eksportu

Na co: projekty mające na celu wejście na nowe rynki i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału sprzedaży na rynki zagraniczne w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa oraz projekty promujące polską markę na rynkach zagranicznych.

Dla kogo: mikro, mali i średni przedsiębiorcy, instytucje działające na rzecz rozwoju gospodarczego.

 


 

Aktualności:

- DODATKOWA LISTA WNIOSKÓW ZATWIERDZONYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH DZIAŁANIA 6.1 PO IG

- DZIAŁANIE 6.1 POIG - ZAMKNIĘCIE NABORU WNIOSKÓW - KONKURS W 2013 r.

- LISTA WNIOSKÓW ZATWIERDZONYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH NABORU WNIOSKÓW DO DZIAŁANIA 6.1 PO IG - III KONKURS W 2012r.

- LISTA WNIOSKÓW ZATWIERDZONYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH II RUNDY APLIKACYJNEJ W ROKU 2012 - DZIAŁANIE 6.1 POIG

- DZIAŁANIE 6.1 POIG - ZAMKNIĘCIE NABORU WNIOSKÓW - III KONKURS W 2012 R.

- NABÓR WNIOSKÓW DO DZIAŁANIA 6.1 POIG - III RUNDA 2012 r.

- OGŁOSZENIE III KONKURSU W 2012 R. W RAMACH DZIAŁANIA 6.1 POIG

- NABÓR WNIOSKÓW DO DZIAŁANIA 6.1 POIG - II RUNDA 2012 r.

- OGŁOSZENIE II KONKURSU W 2012 R. W RAMACH DZIAŁANIA 6.1 POIG

- TELEFONICZNY DYŻUR EKSPERTA NA CZAS NABORU WNIOSKÓW W RAMACH DZIAŁANIA 6.1 POIG

- NABÓR WNIOSKÓW DO DZIAŁANIA 6.1 POIG - I RUNDA 2012 r.


- LISTA WNIOSKÓW ZATWIERDZONYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH II RUNDY APLIKACYJNEJ W ROKU 2011 DLA ETAPU II DZIAŁANIA 6.1 POIG

- SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA 6.1 PO IG - 30.V.2012

- ZMIANA ROZPORZĄDZENIA ODNOŚNIE PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

- OGŁOSZENIE I KONKURSU W 2012 R. W RAMACH DZIAŁANIA 6.1 POIG

-LISTA WNIOSKÓW ZATWIERDZONYCH DO DOFINANSOWANIA - III RUNDA W 2011 R. - Etap I - DZIAŁANIE 6.1 POIG

-OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ I ETAPU DZIAŁANIA 6.1 PO IG - RUNDA III 2011

-WSTRZYMANIE NABORU WNIOSKÓW DO I ETAPU DZIAŁANIA 6.1 POIG

-INFORMACJA O SZKOLENIU INFORMACYJNYM DLA BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 6.1 POIG - I ETAP

-OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW DO DZIAŁANIA 6.1 PO IG W ROKU 2011 - RUNDA II

-NABÓR WNIOSKÓW DO DZIAŁANIA 6.1 PO IG W ROKU 2011 - RUNDA I

-INFORMACJA O SZKOLENIACH DLA BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 6.1 POIG

-LISTA WNIOSKÓW ZATWIERDZONYCH DO DOFINANSOWANIA - III RUNDA W 2010 R. - DZIAŁANIE 6.1 POIG

-OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW DO DZIAŁANIA 6.1 PO IG W ROKU 2011 - RUNDA I

-DZIAŁANIE 6.1 PO IG - ZAMKNIĘCIE NABORU WNIOSKÓW

-POIG 6.1 - III NABÓR WNIOSKÓW 2010 ROKU - ISTOTNE ZMIANY

-NABÓR WNIOSKÓW DO DZIAŁANIA 6.1 PO IG W ROKU 2010 - RUNDA III

-ZAMKNIĘCIE NABORU WNIOSKÓW 6.1 POIG - II RUNDA 2010

-PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW DZ. 6.1 PO IG

-POIG 6.1 - II NABÓR WNIOSKÓW 2010 ROKU - ISTOTNE ZMIANY

-ZATWIERDZENIE LIST RANKINGOWYCH - I RUNDA W 2010 R. - DZIAŁANIE 6.1 POIG

-NABÓR WNIOSKÓW DO DZIAŁANIA 6.1 PO IG W ROKU 2010 - RUNDA II

-DZIAŁANIE 6.1 POIG - ZAMKNIĘCIE NABORU WNIOSKÓW - I RUNDA W 2010 R.

-NABÓR WNIOSKÓW DO DZIAŁANIA 6.1 PO IG W ROKU 2010 R.

-INFORMACJA O SZKOLENIACH DLA BENEFICJENTÓW DZIAŁAŃ 6.1, 8.1 i 8.2 POIG

-ZAMKNIĘCIE NABORU WNIOSKÓW - II RUNDA W 2009 R. - DZIAŁANIE 6.1 POIG

-WYNIKI NABORU WNIOSKÓW I EDYCJI W 2009 ROKU

-ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW DO DZIAŁANIA 6.1 POIG

Na skróty:

- Nabór wniosków

- Dokumentacja do działania 6.1 PO IG

- Generator wniosku o dofinansowanie

- Komunikaty do działania 6.1 PO IG

 
         
  WARR S.A. @ Facebook