Regionalna Instytucja Finansująca - Działanie 8.1 PO IG

PO IG 8.1

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Na co: projekty mające na celu świadczenie usług drogą elektroniczną (usług cyfrowych), w tym wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Wymaganym rezultatem kwalifikowanego do wsparcia projektu jest wytworzenie, świadczenie i aktualizacja usług cyfrowych.

Dla kogo: mikro i mali przedsiębiorcy. 

W związku z postanowieniem zawartym w umowach o dofinansowanie, zgodnie z którym podstawą wypłaty dofinansowania jest złożenie przez Beneficjenta prawidłowo wypełnionego oraz kompletnego wniosku o płatność w formie papierowej i elektronicznej, w obowiązującym formacie zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą PO IG, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wyjaśnia, że wniosek o płatność powinien zostać wypełniony i zapisany w Generatorze Wniosków Płatniczych, a następnie przesłany do RIF w wersji papierowej oraz elektronicznej zapisanej w Generatorze w formacie XML. 

Lista podpisanych umów o dofinansowanie aktualizowana co dwa tygodnie, w ostatnim dniu roboczym danego tygodnia: http://poig.parp.gov.pl/index/index/982


 

Aktualności:

- WZÓR OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO UTRZYMANIA TRWAŁOŚCI PROJEKTU PRZEZ BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 8.1 I 8.2 W RAMACH POIG

- LISTA WNIOSKÓW ZATWIERDZONYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH III RUNDY APLIKACYJNEJ W ROKU 2013 DLA DZIAŁANIA 8.1 POIG

- LISTA WNIOSKÓW ZATWIERDZONYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH II RUNDY APLIKACYJNEJ W ROKU 2013 DLA DZIAŁANIA 8.1 POIG

- DZIAŁANIE 8.1 POIG – ZAMKNIĘCIE III KONKURSU W 2013 R.

- OGŁOSZENIE III KONKURSU W 2013 R. W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 POIG

- DZIAŁANIE 8.1 POIG – ZAMKNIĘCIE II KONKURSU W 2013 r.

- NABÓR WNIOSKÓW DO DZIAŁANIA 8.1 POIG - II RUNDA 2013 r.

- OGŁOSZENIE II KONKURSU W 2013 R. W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 POIG

- BEZPŁATNE SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA WNIOSKODAWCÓW DZIAŁANIA 8.1 POIG PLANUJĄCYCH ZŁOŻENIE WNIOSKU W RAMACH II NABORU W 2013 r.

- LISTA WNIOSKÓW ZATWIERDZONYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH III RUNDY APLIKACYJNEJ W ROKU 2012 DLA DZIAŁANIA 8.1 POIG

- DZIAŁANIE 8.1 POIG – ZAMKNIĘCIE I KONKURSU W 2013 R.

- NABÓR WNIOSKÓW DO DZIAŁANIA 8.1 POIG - I RUNDA 2013 r.

- OGŁOSZENIE I KONKURSU W 2013 R. W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 POIG

- KOMUNIKAT - BIURO RIF NIECZYNNE 13-14 grudnia 2012 r.

- TELEFONICZNY DYŻUR EKSPERTA NA CZAS NABORU WNIOSKÓW W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 POIG

- NABÓR WNIOSKÓW DO DZIAŁANIA 8.1 POIG - III RUNDA 2012 r.

- LISTA WNIOSKÓW ZATWIERDZONYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH II RUNDY APLIKACYJNEJ W ROKU 2012 DLA DZIAŁANIA 8.1 POIG

- OGŁOSZENIE III KONKURSU W 2012 r. W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 POIG

- DZIAŁANIE 8.1 POIG – ZAMKNIĘCIE II KONKURSU W 2012 R.

- LISTA WNIOSKÓW ZATWIERDZONYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH I RUNDY APLIKACYJNEJ W ROKU 2012 DLA DZIAŁANIA 8.1 POIG

- TELEFONICZNY DYŻUR EKSPERTA NA CZAS NABORU WNIOSKÓW W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 POIG

- NABÓR WNIOSKÓW DO DZIAŁANIA 8.1 POIG - II RUNDA 2012 r.

- BEZPŁATNE SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA WNIOSKODAWCÓW DZIAŁANIA 8.1 POIG PLANUJĄCYCH ZŁOŻENIE WNIOSKU W RAMACH II NABORU W 2012 ROKU

- OGŁOSZENIE II KONKURSU W 2012 R. W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 POIG

- ZMIANA ROZPORZĄDZENIA ODNOŚNIE DZIAŁAŃ 8.1 I 8.2 POIG

-PRZYPOMNIENIE O ZAMKNIĘCIU NABORU WNIOSKÓW W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 POIG - RUNDA I 2012

-LISTA WNIOSKÓW ZATWIERDZONYCH DO DOFINANSOWANIA - II RUNDA 2011 - DZIAŁANIE 8.1 POIG

-TELEFONICZNY DYŻUR EKSPERTA NA CZAS NABORU WNIOSKÓW W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 POIG

-NABÓR WNIOSKÓW DO DZIAŁANIA 8.1 POIG - I RUNDA 2012 r.

-BEZPŁATNE SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA WNIOSKODAWCÓW DZIAŁANIA 8.1 POIG PLANUJĄCYCH ZŁOŻONIE WNIOSKU W RAMACH I NABORU W 2012 ROKU

-OGŁOSZENIE I KONKURSU W 2012 R. W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 POIG

-DZIAŁANIE 8.1 POIG - ZAMKNIĘCIE NABORU WNIOSKÓW

-TELEFONICZNY DYŻUR EKSPERTA NA CZAS NABORU WNIOSKÓW W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 POIG

-NABÓR WNIOSKÓW DO DZIAŁANIA 8.1 POIG - II RUNDA 2011 R.

-OGŁOSZENIE II KONKURSU W 2011 R. W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 POIG

-ZATWIERDZENIE LIST RANKINGOWYCH – DZIAŁANIE 8.1 POIG - I NABÓR W 2011 R.

-JESZCZE JEDEN KONKURS Z 8.1 PO IG W 2011 ROKU

-PLANOWANY KOLEJNY NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 POIG W 2011 ROKU - SZKOLENIE INFORMACYJNE DLA WNIOSKODAWCÓW

-INFORMACJA O SZKOLENIU INFORMACYJNYM DLA WNIOSKODAWCÓW DZIAŁANIA 8.1 POIG

-DZIAŁANIE 8.1, 8.2 POIG - NABÓR EKSPERTÓW OCENIAJĄCYCH PROJEKTY

-PRZEDŁUŻENIE TERMINU NABOR WNIOSKÓW DO DZIAŁANIA 8.1 PO IG W ROKU 2011 - RUNDA I

-LISTA WNIOSKÓW ZATWIERDZONYCH DO DOFINANSOWANIA - I RUNDA W 2010 R. - DZIAŁANIE 8.1 POIG

-DZIAŁANIE 8.1 POIG - ZATWIERDZENIE LIST RANKINGOWYCH - III RUNDA W 2009 R.

-DZIAŁANIE 8.1 PO IG – KONTYNUACJA PROCESU ZAWIERANIA UMÓW O DOFINANSOWANIE

-ZATWIERDZENIE LIST RANKINGOWYCH - II RUNDA W 2009 R.

-ZAMKNIĘCIE NABORU WNIOSKÓW W RAMACH III RUNDY APLIKACYJNEJ DZIAŁANIA 8.1 POIG

-WSTRZYMANIE NABORU WNIOSKÓW DO DZIAŁANIA 8.1 POIG

-GODZINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 POIG

-WNIOSKI W III NABORZE 8.1 BĘDĄ PRZYJMOWANE CO NAJMNIEJ DO 29 PAŹDZIERNIKA BR.

-NABÓR WNIOSKÓW DO DZIAŁANIA 8.1 POIG W ROKU 2009 - III RUNDA

-INFORMACJA O SZKOLENIACH DLA BENEFICJENTÓW DZIAŁAŃ 6.1, 8.1 i 8.2 POIG

-ZMIANA TERMINU NABORU III RUNDY APLIKACYJNEJ W 2009 R. - DZIAŁANIE 8.1 POIG

-ZAMKNIĘCIE NABORU WNIOSKÓW DO DZIAŁANIA 8.1 PO IG W RAMACH II RUNDY APLIKACYJNEJ W 2009 R.

-INFORMACJA O PLANOWANYM WSTRZYMANIU NABORU WNIOSKÓW DO DZIAŁANIA 8.1 POIG

-TELEFONICZNY DYŻUR EKSPERTA W RAMACH DZIAŁAŃ 8.1 I 8.2 POIG

-OGŁOSZENIE NABORU I INFORMACJA O ZMIANACH

-POIG DZIAŁANIE 8.1 NOWE TERMINY NABORÓW WNIOSKÓW W 2009 ROKU

-DOFINANSOWANIE DLA WSZYSTKICH WNIOSKÓW POZYTYWNIE OCENIONYCH W RAMACH POIG 8.1 (I EDYCJA 2009)

Na skróty:

- Nabór wniosków (Dz. 8.1 POIG)

- Dokumentacja (Dz. 8.1 POIG)

- Generator wniosków (Dz. 8.1 POIG)

- Listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania (Dz. 8.1 PO IG)

- Pytania i odpowiedzi (Dz. 8.1 POIG)

- Komunikaty (Dz. 8.1 POIG)

- Archiwum działania 8.1 PO IG

 
         
  WARR S.A. @ Facebook