STEP - OPIS PROJEKTU


STEP - IMPROVED DEFINITION AND PROFILING FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGY PARKS


S PARTNERZY PROJEKTU
T OPIS PROJEKTU

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego realizuje projekt Improved Definition and Profiling for Sustainable TEchnology Parks (STEP). Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z inicjatywy Unii Europejskiej INTERREG IV C. STEP jest realizowany przez trzech partnerów z Polski (Dolny Śląsk), Niemiec (Saksonia Anhalt) oraz Wielkiej Brytanii (West Midlands). Projekt STEP jest jednym z sześciu podprojektów programu DISTRICT +, którego partnerem regionalnym jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Główne cele projektu STEP:
  1. Scharakteryzowanie roli wirtualnych klastrów technologicznych w promowaniu transformacji tradycyjnej gospodarki na bardziej innowacyjną. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez studium przypadku inicjatyw związanych z produkcją LCV realizowanych w regionie West Midlands w Wielkiej Brytanii, podkreślając kluczową rolę partnerstwa i sieci transferu technologii między głównymi zainteresowanymi stronami sektora motoryzacyjnego.
  2. Identyfikacja instrumentów, narzędzi i metod ułatwiających tworzenie zrównoważonych technologicznie parków.
  3. Identyfikacja i analiza trendów i osiągnięć w dziedzinie elektromobilności oraz badanie roli wirtualnych i fizycznych parków technologicznych.
Kluczowym rezultatem projektu będzie tworzenie katalogu dobrych praktyk, który zostanie utworzony na podstawie informacji uzyskanych podczas seminariów, warsztatów kreatywności oraz wizyt studyjnych. Strategicznym zagadnieniem z podręcznika będzie zestaw tzw. "zaleceń działań" na rzecz promowania zrównoważonego rozwoju sektora motoryzacyjnego poprzez koncepcję modelowego Parku Technologicznego.

E PAKIETY ROBOCZE
P BUDŻET PROJEKTU


ENGLISH VERSION
ENGLISH VERSION
AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCITRANSFERABILITY
HANDBOOK
PODRĘCZNIK WDRAŻANIA
DOBRYCH PRAKTYK
 
         
  WARR S.A. @ Facebook