STEP - PAKIETY ROBOCZE


STEP - IMPROVED DEFINITION AND PROFILING FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGY PARKS


S PARTNERZY PROJEKTU
T OPIS PROJEKTU
E PAKIETY ROBOCZE

WP 1 – Koordynacja międzyregionalna
  • Spotkania partnerów w ramach realizowanego projektu (planowane jest łącznie 7 spotkań)
WP 2 – „Regional Mapping” czerwiec – listopad 2011
  • Określenie obecnej sytuacji parków technologicznych w każdym z uczestniczących regionów, charakterystyka branży motoryzacyjnej w regionach oraz doświadczeń partnerów z innych unijnych projektów – instytucja odpowiedzialna: Coventry University (UK)
WP 3 – Questioning grudzień – maj 2012
  • Ankietyzacja oraz wywiady indywidualne – badanie znaczenia przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce regionalnej, roli inwestycji zagranicznych, skali, formy i efekty współpracy, potrzeb i problemów firm sektora motoryzacyjnego, jakości usług dla innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw, intensywności stosunków przedsiębiorstw z  nauką (w tym transferu technologii między nauką a gospodarką), diagnozy potrzeb edukacyjnych, grupy docelowe: przemysł samochodowy i instytucje wspierające, instytucja odpowiedzialna: Wroclaw Regional Development Agency (PL)
WP 4 – Faza transferu czerwiec – listopad 2012
  • Selekcja dobrych praktyk wypracowanych w trakcie realizacji WP2 i WP3 oraz strategiczne wytyczne dla decydentów zawierające zalecenia dla polityk, instytucja odpowiedzialna: Innovation and Founders Centre Magdeburg (DE)
WP 5 – Wymiana tematyczna czerwiec – listopad 2011 – 2013
  • Transferów wiedzy w prakach technologicznych, zagadnienia elektromobilności, instytucja odpowiedzialna: Innovation and Founders Centre Magdeburg (DE)
WP 6 – Public Relations grudzień – kwiecień 2013
  • Katalog/Podręcznik dobrych praktyk, zawierający również informacje z przeprowadzonych seminariów i warsztatów kreatywności i wizyt studyjnych / wzajemnej wymiany wiedzy, jak również zalecenia działań i konkluzje dla rozwoju zrównoważonych parków technologicznych, instytucja odpowiedzialna: Innovation and Founders Centre Magdeburg (DE)

P BUDŻET PROJEKTU


ENGLISH VERSION
ENGLISH VERSION
AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCITRANSFERABILITY
HANDBOOK
PODRĘCZNIK WDRAŻANIA
DOBRYCH PRAKTYK
 
         
  WARR S.A. @ Facebook