Model makroekonomiczny Hermin

Ocena wpływu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na sytuację makroekonomiczną w Polsce.
Zespół ekspertów WARR we współpracy z dr Johnem Bradley’em - wieloletnim pracownikiem naukowym irlandzkiego Instytutu Badań Społeczno-Ekonomicznych w Dublinie (The Economic and Social Research Institute - ESRI) od 2002r. dokonuje oceny wpływu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na sytuację makroekonomiczną w Polsce przy pomocy modelu ekonometrycznego HERMIN. Szacowania dr Johna Bradley’a i WARR były pierwszymi publikowanymi obliczeniami tego typu. Zostały przedstawione i przedyskutowane w wielu środowiskach naukowych i politycznych w kraju i zagranicą.

Od czasu dokonania na zlecenie Ministerstwa Gospodarki pierwotnej adaptacji, model HERMIN dla polskiej gospodarki jest stale udoskonalany, rozbudowywany i uszczegóławiany w ramach kolejno realizowanych projektów:

Zdjęcie zespołu projektu HERMIN

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na stronie: http://www.hermin.pl/
 
         
  WARR S.A. @ Facebook