Usługi rozwojowe dla MSP-8.6 RPO
Logo

Szanowni Państwo,

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ma zaszczyt poinformować, iż od listopada 2016r. rozpoczęła realizację projektu pt. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOSLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.

Projekt będzie realizowany na terenie Dolnego Śląska w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego „ARLEG” SA, Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego SA, Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki SA oraz Agencją Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA.

Kwota dofinansowania projektu z UE: 36 996 022,79 zł
Okres realizacji projektu: 01.11.2016r. – 31.07.2019r.

WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. realizuje projekt:
  • w subregionie wrocławskim (m. Wrocław, powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski),
  • w subregionie jeleniogórskim (powiaty: złotoryjski i jaworski) oraz
  • w subregionie wałbrzyskim (powiaty: wałbrzyski, świdnicki oraz w mieście Wałbrzych).
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności dolnośląskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez usługi realizowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych.

W przypadku chęci skorzystania z dofinansowania usług rozwojowych należy założyć profil przedsiębiorstwa w Bazie Usług Rozwojowych. Powyższy obowiązek dotyczy również pracowników, którzy zostaną wydelegowani przez przedsiębiorców do udziału w projekcie oraz przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Wsparcie w ramach projektu kierowane będzie do przedsiębiorców z sektora MMŚP oraz ich pracowników w formie:
  1. doradztwa w zakresie określenia ich potrzeb rozwojowych i korzystania z Bazy Usług Rozwojowych
oraz
  1. dofinansowania MMŚP wybranych usług rozwojowych pozwalających w szczególności na nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji osób pracujących, usprawnienie procesów lub obszarów działania przedsiębiorstwa bądź częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności.

Maksymalny poziom dofinansowania usług rozwojowych wynosi 80%, z poniższymi zastrzeżeniami:
  • poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę nie przekracza kwoty 5 000 PLN, bez względu na wartość tej usługi i poziom wsparcia,
  • przedsiębiorstwo może skorzystać tylko raz ze wsparcia,
  • średnia wartość dofinansowania w okresie realizacji projektu dla jednej umowy o udzielenie wsparcia nie przekroczy 25 000 PLN.
W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy Państwa do kontaktu z naszymi doradcami.

Biura projektu:
WARR S.A.
Budynek Centrum Prawniczego PLATON, III piętro
ul. Krupnicza 13
50-075 Wrocław
tel. 71 79 70 400
e-mail: uslugirozwojowe@warr.pl
Biuro czynne:
pn.-pt. 08:00-16:00


Przydatne linki:
- Serwis Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego dot. Działania 8.6
- Baza Usług Rozwojowych
 
         
  WARR S.A. @ Facebook