Uczestnictwo w projekcie i rekrutacja
Logo

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 21.02.2019 r. o godz. 11:30 wyczerpana została alokacja środków przewidzianych na przyznanie wsparcia (dofinansowanie usług rozwojowych w BUR) przedsiębiorcom z subregionu jeleniogórskiego. W związku z powyższym wstrzymujemy nabór formularzy, a w przypadku uwolnienia dodatkowych środków zostanie ogłoszony kolejny nabór w ramach projektu 8.6 RPO WD. Komunikat w tej sprawie zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej WARR S.A. i w mediach społecznościowych.

Zespół WARR S.A.

Szanowni Państwo,

od 13.02.2019 r. WARR S.A. przyjmujemy Formularze zgłoszeniowe przedsiębiorców z całego subregionu jeleniogórskiego (nie tylko z powiatu jaworskiego i złotoryjskiego) w ramach projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW” (Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”, RPO WD 2014-2020).

Zespół WARR S.A.

Szanowni Państwo,

informujemy, iż od 02.01.2019 r. WARR S.A. wznawia nabór Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorców z subregionu jeleniogórskiego (powiat jaworski i złotoryjski) w ramach projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW” (Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”, RPO WD 2014-2020).

Zespół WARR.S.A.

WSTRZYMANIE PRZYJMOWANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH W SUBREGIONIE JELENIOGÓRSKIM DO KOŃCA 2018r. W PROJEKCIE „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW”

Szanowni Państwo,

31 października 2018 r. o godzinie 16.00 WARR S.A. zakończyła przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych od przedsiębiorców z subregionu jeleniogórskiego z uwagi na wyczerpanie zakontraktowanych środków na realizację usługi rozwojowych na ten subregion do końca 2018 r.
Formularze zgłoszeniowe złożone po ww. terminie od przedsiębiorców z subregionu jeleniogórskiego nie będą rozpatrywane.

Zespół WARR S.A.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż ze względu na zakończenie naboru Formularzy zgłoszeniowych z subregionu wałbrzyskiego przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW” (Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”, RPO WD 2014-2020), z dniem 01.06.2018 r. biuro projektu WARR S.A. w Parku Wielokulturowym Stara Kopalnia w Wałbrzychu przy ul. Piotra Wysockiego 29 zostanie zamknięte.

Przedsiębiorców z subregionu wałbrzyskiego zainteresowanych udziałem w ww. projekcie prosimy o kontakt z Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A., ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda, 74 872 97 47, 74 872 70 48, 513 907 023 bur@agroreg.com.pl.

WSTRZYMANIE PRZYJMOWANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH W SUBREGIONIE WROCŁAWSKIM DO KOŃCA 2018r. W PROJEKCIE „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW”

Szanowni Państwo,

Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. – Lider Projektu uprzejmie informuje, że Wszyscy Partnerzy projektu wstrzymali przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych od przedsiębiorców z subregionu wrocławskiego z uwagi na wyczerpanie zakontraktowanych środków na realizację usługi rozwojowych na ten subregion do końca 2018r.

25 maja 2018r. o godzinie 12.30 ARR AGROREG S.A. zakończyła przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych od przedsiębiorców z subregionu wrocławskiego.

Formularze zgłoszeniowe złożone po godzinie 12.30 od przedsiębiorców z subregionu wrocławskiego, nie będą przyjmowane.

Szanowni Państwo,

poniżej znajdują się dokumenty związane z uczestnictwem w projekcie i rekrutacją.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją.

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż z dniem 23.05.2018 r. zakończyła nabór Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorców z subregionu wrocławskiego w ramach projektu „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW” (Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP” RPO WD 2014-2020), w związku z wykorzystaniem alokacji przewidzianej na finansowanie usług rozwojowych w ww. subregionie w 2018 r.

Wznowienie naboru formularzy w subregionie wrocławskim przewidziane jest na rok 2019.

Jednocześnie informujemy, iż w dalszym ciągu trwa nabór Formularzy z subregionu jeleniogórskiego (powiaty: złotoryjski i jaworski). Przypominamy, iż wysokość kwoty maksymalnego dofinansowania wynosi do 50.000,00 zł dla jednej umowy o przyznaniu wsparcia w ramach projektu.

Formularze zgłoszeniowe od przedsiębiorców z subregionu wrocławskiego przyjmuje ARR AGROREG S.A. do czasu wyczerpania aktualnie dostępnej alokacji w wysokości 27.382,50 zł.

W momencie osiągnięcia zaplanowanej alokacji, formularze zgłoszeniowe nie będą przyjmowane.

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, że od dnia 1 marca 2018r. zmianie ulega wysokość kwoty maksymalnego dofinansowania do 50.000,00 zł dla jednej umowy o przyznaniu wsparcia w ramach projektu „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW”.

Kwota maksymalnego dofinansowania do 50.000,00 zł dotyczy umów zawartych po 1 marca 2018r.
 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
  - obowiązujący od 31.08.2018 r.
  - obowiązujący od 21.07.2017 r. do 30.08.2018 r.
  - obowiązujący do 20.07.2017 r.
 2. Formularz zgłoszeniowy
  - obowiązujący od 02.04.2019 r.
  - obowiązujący od 03.12.2018 r. do 01.04.2019 r.
  - obowiązujący od 30.10.2018 r. do 02.12.2018 r.
  - obowiązujący od 06.09.2018 r. do 29.10.2018 r.
  - obowiązujący od 31.08.2018 r. do 05.09.2018 r.
  - obowiązujący od 21.07.2017 r. do 30.08.2018 r.
  - obowiązujący do 20.07.2017 r.
 3. Załącznik nr 1 do Formularza - Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP
  - obowiązujący od 31.08.2018 r.
  - obowiązujący od 21.07.2017 r. do 30.08.2018 r.
  - obowiązujący do 20.07.2017 r.
 4. Załącznik nr 2 do Formularza - Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
  - obowiązujące od 31.08.2018 r.
  - obowiązujące od 21.07.2017 r. do 30.08.2018 r.
  - obowiązujące do 20.07.2017 r.
 5. Załącznik nr 3 do Formularza - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  - obowiązujący do 20.07.2017 r.

  Załącznik nr 3A do Formularza - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  - obowiązujący od 31.08.2018 r.
  - obowiązujący od 21.07.2017 r. do 30.08.2018 r.

  Załącznik nr 3B do Formularza obowiązujący od 31.08.2018 r. - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis
  - obowiązujący od 31.08.2018 r.
  - obowiązujący od 21.07.2017 r. do 30.08.2018 r.

 6. Załącznik nr 4 do Formularza - Dane uczestnika usługi rozwojowej
  - obowiązujący od 02.04.2019 r.
  - obowiązujący od 03.12.2018 r. do 01.04.2019 r.
  - obowiązujący od 30.10.2018 r. do 02.12.2018 r.
  - obowiązujący od 06.09.2018 r. do 29.10.2018 r.
  - obowiązujący od 31.08.2018 r. do 05.09.2018 r.
  - obowiązujący od 21.07.2017 r. do 30.08.2018 r.
  - obowiązujący do 20.07.2017 r.
 7. Umowa o przyznaniu wsparcia:
  - obowiązująca od 31.08.2018 r.
  - obowiązująca od 05.03.2018 r. do 30.08.2018 r.
  - obowiązująca od 14.11.2017 r. do 04.03.2018 r.
  - obowiązująca od 21.07.2017 r. do 13.11.2017 r.
  - obowiązująca od 28.02.2017 r. do 20.07.2017 r.
  - obowiązująca do 27.02.2017 r.

Data publikacji: 2017-07-26 21:40:11
 
         
  WARR S.A. @ Facebook