Informacja o podpisaniu umowy
Logo

13.08.2018 r.

Informujemy, że w dniu 13 sierpnia 2018r. Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w konsorcjum z Funduszem Regionu Wałbrzyskiego podpisała umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego pełniącym rolę Menadżera Funduszu Funduszy na realizację w województwie dolnośląskim projektu pt. „Rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez instrumenty finansowe w województwie dolnośląskim”. Wartość projektu wynosi 37,77 mln złotych, z tego wkład z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych oraz budżetu państwa wynosi
34 mln złotych.

WARR SA i FRW jako Pośrednicy Finansowi w ramach ww. projektu będą oferować przedsiębiorcom prowadzącym działalność w województwie dolnośląskim niskooprocentowane  Pożyczki na efektywność energetyczną w  MŚP udzielane w ramach Osi Priorytetowej 3. „Gospodarka Niskoemisyjna”, Działania 3.2. Efektywność energetyczna w MŚP – wsparcie pozadotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020. Instrument finansowy „Pożyczka na efektywność energetyczną w MŚP” umożliwi dolnośląskim przedsiębiorcom finansowanie przedsięwzięć dot. głębokiej modernizacji energetycznej obiektów, wsparcia instalacji odzyskujących ciepło odpadowe zgodnie z definicją w dyrektywie 2012/27/UE oraz zastosowania technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie, w tym modernizacji i rozbudowy linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.
Wartość jednostkowej pożyczki wynosi od 200 000 zł do 3 000 000 zł.

Rozpoczęcie naboru wniosków o pożyczkę planowane jest od października 2018r.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania pożyczek znajdują się w zakładce „Pożyczka na efektywność energetyczną w MŚP”.

Link do strony BGK:
https://rpo.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/62/
 
Logo
 
         
  WARR S.A. @ Facebook