Programy aktualne
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pełni funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej w województwie dolnośląskim i na szczeblu regionalnym administruje środkami Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw.

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. bierze udział we wdrażaniu następujących programów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.4 - 4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac

Priorytet 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego
Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Priorytet 5 Dyfuzja innowacji
Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną

Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.1 Paszport do eksportu

Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Regionalna Instytucja Finansująca otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Wnioski o dofinansowanie oraz wnioski o płatność należy składać do biura przy ul. Krupniczej 13, Centrum Prawnicze Platon, III piętro.

Działalność Regionalnej Instytucji Finansującej jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.
 
         
  WARR S.A. @ Facebook