Kontrast    /    BW        

Jak złożyć wniosek na Pożyczkę Płynnościową


Strona główna > Jak złożyć wniosek na Pożyczkę Płynnościową
Jak złożyć wniosek na Pożyczkę Płynnościową:

  1. Najszybszą formą złożenia wniosku na Pożyczkę Płynnościową jest przesłanie wypełnionego wniosku oraz wszystkich wymaganych załączników drogą elektroniczną na adres: pozyczki@warr.pl w postaci skanów podpisanych przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy. Prosimy, aby w temacie maila znalazł się dopisek: Wniosek – Pożyczka Płynnościowa.
  2. Wypełnione wnioski oraz wymagane załączniki można dostarczyć także w wersji papierowej do biura WARR SA:
    ul. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław (budynek Business House, II piętro).
    Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem:Wniosek – Pożyczka Płynnościowa.Na kopercie proszę o wpisanie pełnej nazwy Wnioskodawcy.Koperty prosimy adresować na Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego SA.

Skip to content