Kontrast    /    BW        

Jak złożyć wniosek na Pożyczkę Płynnościową


Strona główna > Jak złożyć wniosek na Pożyczkę Płynnościową
Jak złożyć wniosek na Pożyczkę Płynnościową:

  1. Najszybszą formą złożenia wniosku o udzielenie Pożyczki Płynnościowej jest przesłanie wypełnionego wniosku oraz wszystkich wymaganych załączników drogą elektroniczną na adres: pozyczki@warr.pl w postaci skanów podpisanych przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy. Prosimy, aby w temacie maila znalazł się dopisek: Wniosek – Pożyczka Płynnościowa.

Prosimy o kompletowanie skanowanych dokumentów, gdyż muszą zostać dostarczone do WARR S.A. w oryginale przed podpisaniem Umowy pożyczki.

  1. Wypełnione wnioski oraz wymagane załączniki można dostarczyć także w wersji papierowej do biura WARR SA: ul. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław (budynek Business House, II piętro).

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Wniosek – Pożyczka Płynnościowa. Na kopercie proszę o wpisanie pełnej nazwy Wnioskodawcy. Koperty prosimy adresować na Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Skip to content