Kontrast    /    BW        

8.6 RPO – Komunikaty


Strona główna > 8.6 RPO – Komunikaty

Komunikat VI

Informujemy, że w dniu 21.02.2019 r. o godz. 11:30 wyczerpana została alokacja środków przewidzianych na przyznanie wsparcia (dofinansowanie usług rozwojowych w BUR) przedsiębiorcom z subregionu jeleniogórskiego. W związku z powyższym wstrzymujemy nabór formularzy, a w przypadku uwolnienia dodatkowych środków zostanie ogłoszony kolejny nabór w ramach projektu 8.6 RPO WD. Komunikat w tej sprawie zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej WARR S.A. i w mediach społecznościowych.

Komunikat V

od 13.02.2019 r. WARR S.A. przyjmujemy Formularze zgłoszeniowe przedsiębiorców z całego subregionu jeleniogórskiego (nie tylko z powiatu jaworskiego i złotoryjskiego) w ramach projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW” (Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”, RPO WD 2014-2020).

Komunikat IV

Informujemy, iż od 02.01.2019 r. WARR S.A. wznawia nabór Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorców z subregionu jeleniogórskiego (powiat jaworski i złotoryjski) w ramach projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW” (Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”, RPO WD 2014-2020).

WSTRZYMANIE PRZYJMOWANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH W SUBREGIONIE JELENIOGÓRSKIM DO KOŃCA 2018r. W PROJEKCIE „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW”

Komunikat III

31 października 2018 r. o godzinie 16.00 WARR S.A. zakończyła przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych od przedsiębiorców z subregionu jeleniogórskiego z uwagi na wyczerpanie zakontraktowanych środków na realizację usługi rozwojowych na ten subregion do końca 2018 r.
Formularze zgłoszeniowe złożone po ww. terminie od przedsiębiorców z subregionu jeleniogórskiego nie będą rozpatrywane.

Komunikat II

Uprzejmie informujemy, iż ze względu na zakończenie naboru Formularzy zgłoszeniowych z subregionu wałbrzyskiego przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW” (Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”, RPO WD 2014-2020), z dniem 01.06.2018 r. biuro projektu WARR S.A. w Parku Wielokulturowym Stara Kopalnia w Wałbrzychu przy ul. Piotra Wysockiego 29 zostanie zamknięte.Przedsiębiorców z subregionu wałbrzyskiego zainteresowanych udziałem w ww. projekcie prosimy o kontakt z Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.,ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda, 74 872 97 47, 74 872 70 48, 513 907 023 bur@agroreg.com.pl

WSTRZYMANIE PRZYJMOWANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH W SUBREGIONIE WROCŁAWSKIM DO KOŃCA 2018r. W PROJEKCIE „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW”

Komunikat I

Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. – Lider Projektu uprzejmie informuje, że Wszyscy Partnerzy projektu wstrzymali przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych od przedsiębiorców z subregionu wrocławskiego z uwagi na wyczerpanie zakontraktowanych środków na realizację usługi rozwojowych na ten subregion do końca 2018r.

25 maja 2018r. o godzinie 12.30 ARR AGROREG S.A. zakończyła przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych od przedsiębiorców z subregionu wrocławskiego. 

Formularze zgłoszeniowe złożone po godzinie 12.30 od przedsiębiorców z subregionu wrocławskiego, nie będą przyjmowane. 

Skip to content