Kontrast    /    BW        

8.6 RPO – Rekrutacja


Strona główna > 8.6 RPO – Rekrutacja

Szanowni Państwo,

poniżej znajdują się dokumenty związane z uczestnictwem w projekcie i rekrutacją.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją.

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż z dniem 23.05.2018 r. zakończyła nabór Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorców z subregionu wrocławskiego w ramach projektu „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW” (Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP” RPO WD 2014-2020), w związku z wykorzystaniem alokacji przewidzianej na finansowanie usług rozwojowych w ww. subregionie w 2018 r.

Wznowienie naboru formularzy w subregionie wrocławskim przewidziane jest na rok 2019.

Jednocześnie informujemy, iż w dalszym ciągu trwa nabór Formularzy z subregionu jeleniogórskiego (powiaty: złotoryjski i jaworski). Przypominamy, iż wysokość kwoty maksymalnego dofinansowania wynosi do 50.000,00 zł dla jednej umowy o przyznaniu wsparcia w ramach projektu.

Formularze zgłoszeniowe od przedsiębiorców z subregionu wrocławskiego przyjmuje ARR AGROREG S.A. do czasu wyczerpania aktualnie dostępnej alokacji w wysokości 27.382,50 zł.

W momencie osiągnięcia zaplanowanej alokacji, formularze zgłoszeniowe nie będą przyjmowane.

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, że od dnia 1 marca 2018r. zmianie ulega wysokość kwoty maksymalnego dofinansowania do 50.000,00 zł dla jednej umowy o przyznaniu wsparcia w ramach projektu „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW”.

Kwota maksymalnego dofinansowania do 50.000,00 zł dotyczy umów zawartych po 1 marca 2018r.

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
  – obowiązujący od 31.08.2018 r.
  – obowiązujący od 21.07.2017 r. do 30.08.2018 r.
  – obowiązujący do 20.07.2017 r.
 2. Formularz zgłoszeniowy
  – obowiązujący od 02.04.2019 r.
  – obowiązujący od 03.12.2018 r. do 01.04.2019 r. 
  – obowiązujący od 30.10.2018 r. do 02.12.2018 r.
  – obowiązujący od 06.09.2018 r. do 29.10.2018 r.– obowiązujący od 31.08.2018 r. do 05.09.2018 r.
  – obowiązujący od 21.07.2017 r. do 30.08.2018 r.– obowiązujący do 20.07.2017 r.
 3. Załącznik nr 1 do Formularza – Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP- obowiązujący od 31.08.2018 r.
  – obowiązujący od 21.07.2017 r. do 30.08.2018 r.
  – obowiązujący do 20.07.2017 r.
 4. Załącznik nr 2 do Formularza – Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis- obowiązujące od 31.08.2018 r.
  – obowiązujące od 21.07.2017 r. do 30.08.2018 r.– obowiązujące do 20.07.2017 r.
 5. Załącznik nr 3 do Formularza – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  – obowiązujący do 20.07.2017 r. 

  Załącznik nr 3A do Formularza – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  – obowiązujący od 31.08.2018 r.
  – obowiązujący od 21.07.2017 r. do 30.08.2018 r.

  Załącznik nr 3B do Formularza obowiązujący od 31.08.2018 r. – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis
  – obowiązujący od 31.08.2018 r.– obowiązujący od 21.07.2017 r. do 30.08.2018 r.

 6. Załącznik nr 4 do Formularza – Dane uczestnika usługi rozwojowej
  – obowiązujący od 02.04.2019 r.
  – obowiązujący od 03.12.2018 r. do 01.04.2019 r.
  – obowiązujący od 30.10.2018 r. do 02.12.2018 r.
  – obowiązujący od 06.09.2018 r. do 29.10.2018 r.– obowiązujący od 31.08.2018 r. do 05.09.2018 r.
  – obowiązujący od 21.07.2017 r. do 30.08.2018 r.– obowiązujący do 20.07.2017 r.
 7. Umowa o przyznaniu wsparcia:
  – obowiązująca od 31.08.2018 r.
  – obowiązująca od 05.03.2018 r. do 30.08.2018 r.
  – obowiązująca od 14.11.2017 r. do 04.03.2018 r.
  – obowiązująca od 21.07.2017 r. do 13.11.2017 r.
  – obowiązująca od 28.02.2017 r. do 20.07.2017 r.
  – obowiązująca do 27.02.2017 r.
Skip to content