Kontrast    /    BW        

Front-end web developer


Strona główna > Front-end web developer

Przedsiębiorstwo z Wrocławia specjalizujące się w marketingu online poszukuje kandydatów na staż z możliwością późniejszego zatrudnienia. Staż umożliwi Ci zdobycie doświadczenia zawodowego i podstawowych umiejętności praktycznych.

Staż realizowany będzie w ramach projektu pt. „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – III edycja” w ramach działania 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Ze stażu skorzystać mogą osoby posiadające status:

· osoby przewidzianej do zwolnienia z przyczyn zakładu pracy,

· osoby zagrożonej zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy,

· osoby zwolnionej z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

· osoby odchodzącej z rolnictwa zamierzającej podjąć zatrudnienie poza rolnictwem.

Obecnie poszukujemy kandydatów do odbycia stażu na stanowisku:

Co oferujemy?

· Staż trwający do 6 miesięcy.

· Stażysta wykonuje swoje obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu.

· Stażystom przysługuje miesięczne stypendium w wysokości około 1 000 zł.

· Uczestnikowi Projektu odbywającemu staż przysługuje również dodatek na pokrycie innych kosztów związanych z odbywaniem stażu w średniej wysokości 2 480,00 zł brutto.

Teraz Twój ruch! Skontaktuj się z nami: Kliknij tutaj!

Skip to content