Kontrast    /    BW        

Granty na doradztwo – Dolina Baryczy – RPO 1.3.1 – NABÓR V


Strona główna > Granty na doradztwo – Dolina Baryczy – RPO 1.3.1 – NABÓR V
Wzory dokumentów składanych na etapie przygotowania umowy o powierzenie grantu
Wyniki oceny wniosków o przyznanie grantu – 29.05.2019 r. 

W związku z zakończoną oceną wniosków o przyznanie grantów w ramach poddziałania 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI) przedstawiamy wyniki ocen.

 1. Lista podstawowa projektów rekomendowanych do przyznania grantu.
 2. Lista wniosków o przyznanie grantu, które uzyskały negatywną ocenę formalną i/lub merytoryczną.
Informacja o V naborze wniosków – stan na 15-03-2019 r.

Ogłoszenie dotyczące V naboru wniosków o przyznanie grantu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości 
Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI) Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB.

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA informuje, że dnia 7 marca 2019 r. został zamknięty V nabór wniosków o przyznanie grantu w ramach poddziałania 1.3.1 „Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI)”
W ramach V naboru zostało złożonych 30 wniosków na kwotę 894 721,90 PLN, 
co stanowi 149,12 % alokacji.

Lista wniosków podlegających ocenie formalnej w ramach V naboru:

NrNr wniosku o przyznanie grantuNazwa Wnioskodawcy
1WARR-RPO1.3.1-001/19DAMIAN KOZŁOWSKI
2WARR-RPO1.3.1-002/19ROBERT IZIENICKI
3WARR-RPO1.3.1-003/19MONIKA IZIENICKA
4WARR-RPO1.3.1-004/19BOGUSŁAWA KOZŁOWSKA
5WARR-RPO1.3.1-005/19Europe Group Sp. z o.o.
6WARR-RPO1.3.1-006/19R&D Logistics and Warehouse Service Robert Izienicki Damian Kozłowski S.C.
7WARR-RPO1.3.1-007/19Marcin Rybka Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Interexe”
8WARR-RPO1.3.1-008/19OSBC Sp. z o.o.
9WARR-RPO1.3.1-009/19LODÓWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
10WARR-RPO1.3.1-010/19IRENEUSZ ZARĘBSKI
11WARR-RPO1.3.1-011/19W3W Sp. z o.o.
12WARR-RPO1.3.1-012/19Małgorzata Marcinowska PPUH
13WARR-RPO1.3.1-013/19SALON KOSMETYCZNY JUDYTA BURSY
14WARR-RPO1.3.1-014/19ZŁOM-MAR ŁUKASZ MARCINKOWSKI
15WARR-RPO1.3.1-015/19chome Kamila Choma
16WARR-RPO1.3.1-016/19„LIMAK” Kamil Oberc
17WARR-RPO1.3.1-017/19SmartHomify Adrian Cygan
18WARR-RPO1.3.1-018/19MARKET SUPPORT CENTER SP. Z O.O.
19WARR-RPO1.3.1-019/19Global Invest Sp. z o.o.
20WARR-RPO1.3.1-020/19ANNA SALIJ-SZYSZKA GABINET PSYCHOLOGICZNY, NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA, NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „PORADNIA” Anna Salij-Szyszka
21WARR-RPO1.3.1-021/19IT Project Sp. z o.o.
22WARR-RPO1.3.1-022/19FREZMET SZYMON PIEKARCZYK
23WARR-RPO1.3.1-023/19MIG Grzegorz Filek
24WARR-RPO1.3.1-024/19Niesamowity Przemysław Przyłucki
25WARR-RPO1.3.1-025/19FORGE-IT Sp. z o.o.
26WARR-RPO1.3.1-026/19Social Yourself Łukasz Mirytiuk
27WARR-RPO1.3.1-027/19BBQ Sp. z o.o.
28WARR-RPO1.3.1-028/19Yankęs Aleksandra Ładniak
29WARR-RPO1.3.1-029/19”GREGOR” GRZEGORZ ŁADNIAK
30WARR-RPO1.3.1-030/19AJmaker Sp. z o.o.

Informacja o V naborze wniosków – stan na 14-03-2019 r.

Ogłoszenie dotyczące V naboru wniosków o przyznanie grantu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości 
Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI) Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB.

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA informuje, że dnia 7 marca 2019 r. został zamknięty V nabór wniosków o przyznanie grantu w ramach poddziałania 1.3.1 „Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI)”
W ramach V naboru zostało złożonych 29 wniosków na kwotę 864 971,90 PLN, 
co stanowi 144,16 % alokacji.

Lista wniosków podlegających ocenie formalnej w ramach V naboru:

NrNr wniosku o przyznanie grantuNazwa Wnioskodawcy
1WARR-RPO1.3.1-001/19DAMIAN KOZŁOWSKI
2WARR-RPO1.3.1-002/19ROBERT IZIENICKI
3WARR-RPO1.3.1-003/19MONIKA IZIENICKA
4WARR-RPO1.3.1-004/19BOGUSŁAWA KOZŁOWSKA
5WARR-RPO1.3.1-005/19Europe Group Sp. z o.o.
6WARR-RPO1.3.1-006/19R&D Logistics and Warehouse Service Robert Izienicki Damian Kozłowski S.C.
7WARR-RPO1.3.1-007/19Marcin Rybka Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Interexe”
8WARR-RPO1.3.1-008/19OSBC Sp. z o.o.
9WARR-RPO1.3.1-009/19LODÓWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
10WARR-RPO1.3.1-010/19IRENEUSZ ZARĘBSKI
11WARR-RPO1.3.1-011/19W3W Sp. z o.o.
12WARR-RPO1.3.1-012/19Małgorzata Marcinowska PPUH
13WARR-RPO1.3.1-013/19SALON KOSMETYCZNY JUDYTA BURSY
14WARR-RPO1.3.1-014/19ZŁOM-MAR ŁUKASZ MARCINKOWSKI
15WARR-RPO1.3.1-015/19chome Kamila Choma
16WARR-RPO1.3.1-016/19„LIMAK” Kamil Oberc
17WARR-RPO1.3.1-017/19SmartHomify Adrian Cygan
18WARR-RPO1.3.1-018/19MARKET SUPPORT CENTER SP. Z O.O.
19WARR-RPO1.3.1-019/19Global Invest Sp. z o.o.
20WARR-RPO1.3.1-020/19ANNA SALIJ-SZYSZKA GABINET PSYCHOLOGICZNY, NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA, NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „PORADNIA” Anna Salij-Szyszka
21WARR-RPO1.3.1-021/19IT Project Sp. z o.o.
22WARR-RPO1.3.1-022/19FREZMET SZYMON PIEKARCZYK
23WARR-RPO1.3.1-023/19MIG Grzegorz Filek
24WARR-RPO1.3.1-024/19Niesamowity Przemysław Przyłucki
25WARR-RPO1.3.1-025/19FORGE-IT Sp. z o.o.
26WARR-RPO1.3.1-026/19Social Yourself Łukasz Mirytiuk
27WARR-RPO1.3.1-027/19BBQ Sp. z o.o.
28WARR-RPO1.3.1-028/19Yankęs Aleksandra Ładniak
29WARR-RPO1.3.1-029/19”GREGOR” GRZEGORZ ŁADNIAK

Ogłoszenie o V naborze wniosków

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór wniosków o przyznanie grantu w ramach realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje 
Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości 
Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI), 
Schemat 1.3.C.2 Doradztwo dla MŚP – projekty grantowe IOB

Termin naboru (składania wniosków): 
od godz. 8.00 dnia 21-02-2019 r. do godz. 15.00 dnia 07-03-2019 r.

Celem głównym projektu „GRANTY NA USŁUGI DORADCZE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z SEKTORA MSP – OSI DOLINA BARYCZY” jest wparcie rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP i podniesienia ich pozycji konkurencyjnej poprzez udzielenie wsparcia w postaci grantów. Przedmiotem wsparcia w formie grantu jest usługa doradcza definiowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 jako usługa świadczona przez doradcę zewnętrznego, która nie ma charakteru ciągłego ani okresowego, nie jest tez związana ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama. 

Grantobiorcami mogą zostać MSP, w tym przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju, mające siedzibę, zakład lub oddział w granicach Obszaru Interwencji Doliny Baryczy przynajmniej od momentu podpisania umowy o powierzenie grantu. 

W skład Obszaru Interwencji Doliny Baryczy wchodzą Gminy
wiejskie – Cieszków, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Jemielno, Krośnice, Niechlów, Wińsko, Zawonia oraz miejsko -wiejskie –Bierutów, Brzeg Dolny, Góra, Milicz, Międzybórz, Prusice, Syców, Twardogóra, Wąsosz, Wołów, Żmigród.

Jedno MSP może złożyć jeden wniosek o grant. Kwota alokacji przeznaczonej na dofinansowanie grantów w ramach czwartego naboru wynosi 600 000,00 PLN. Wsparcie będzie wypłacane w postaci grantu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a jego maks. wysokość wynosić będzie 30 000,00 PLN

W zakresie schematu 1.3.C.2 możliwe jest wsparcie działań doradczych w następujących kierunkach (z wyłączeniem doradztwa przewidzianego do wsparcia w działaniu 1.2 RPO WD „Innowacyjne przedsiębiorstwa” oraz działaniu 1.4 RPO WD „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”):

 • usługi w zakresie szeroko rozumianego wsparcia doradczego, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa, m.in. doradztwo dotyczące:
  • wsparcia początkowej fazy rozwoju firmy (np. opracowanie biznesplanu, strategii rozwoju przedsiębiorstwa, monitorowanie biznesu);
  • uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej;
  • projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzana jakością i zarządzania środowiskowego;
  • wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie;
  • specjalistycznych instrumentów zarządzania i mapowania ryzyk/ryzyka w organizacji oraz tworzenia strategii zarządzania ryzykiem;
  • wdrażania systemów ukierunkowanych na aspekty środowiskowe oraz odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstw (np. FSC/PEFC, SBP i in.);
  • doradztwa prawno-podatkowego związanego z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku,
 • usługi w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw (również w początkowej fazie rozwoju), w tym przygotowanie dokumentów i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania, pomoc w pozyskaniu inwestora, analiza potrzeb i identyfikacja źródeł finansowania projektu – z wyłączeniem dokumentacji związanej z aplikowaniem o środki Funduszy Europejskich.
  Wykonawcami usług doradczych muszą być Instytucje Otoczenia Biznesu.

Grantobiorca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w formie pieniężnej w wysokości:

 1. min. 15% wydatków kwalifikowalnych, w przypadku wsparcia udzielanego w formie pomocy de minimis,
 2. min. 50% wydatków kwalifikowalnych w przypadku wsparcia udzielanego w formie pomocy innej niż de minimis.

W przypadku uznania przez Grantodawcę wydatków za niekwalifikowalne Grantobiorca będzie musiał zapewnić środki własne na ich sfinansowanie.

Wsparcie udzielone Grantobiorcy w formie grantu stanowi pomoc publiczną/pomoc de minimis.

Maksymalny poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przyznawany Grantobiorcy przez Grantodawcę, wynosi:

 1. do 85% wydatków kwalifikowalnych, w przypadku wsparcia udzielanego na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020,
 2. do 50% wydatków kwalifikowalnych, w przypadku wsparcia udzielanego na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

We wniosku o przyznanie grantów Grantobiorca ma obowiązek określić wskaźniki, które osiągnie w ramach projektu. Należy wybrać wszystkie wskaźniki adekwatne do zakresu i celu projektu. 

 • Wskaźnik produktu (obligatoryjny) – „Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w formie grantu” [szt.] – wskaźnik obrazuje przedsiębiorcę jako podmiot otrzymujący wsparcie. Wskaźnik powinien być osiągnięty w licznie 1 szt.
 • Wskaźnik rezultatu (obligatoryjny) – „Liczba specjalistycznych usług doradczych wykonanych przez IOB” [szt.] – wskaźnik służy ilościowej prezentacji działań podjętych w ramach projektu, obrazując liczbę zakupionych usług doradczych.
 • Wskaźnik rezultatu (fakultatywny) – „Wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie” [EPC] – wskaźnik odzwierciedla wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie w stosunku do wielkości sprzed realizacji projektu.

Okres realizacji projektu musi zostać ustalony przez Grantobiorcę i nie może przekroczyć 6 miesięcy. Graniczną datą realizacji projektów przez Grantobiorców jest 30.09.2019r.

Wniosek o przyznanie grantu należy wypełnić komputerowo na wzorze udostępnionym na stronie www.warr.pl zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków i złożyć w biurze WARR wraz z załącznikami. 

Zapraszamy do zapoznania się z REGULAMINEM UCZESTNICTWA.

Dokumenty aplikacyjne:

– WNIOSEK O PRZYZNANIE GRANTU
– INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE GRANTU
– załącznik nr 1 – oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
– załącznik nr 2 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
– załącznik nr 3 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
– załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna

Dodatkowe informacje:

– KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
– WZÓR UMOWY O POWIERZENIE GRANTU
– załączniki do umowy

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem tel.: 887 350 165, 697 715 637, 609 162 366, bądź drogą mailową: projekty@warr.pl

Skip to content