Kontrast    /    BW        

Jak złożyć wniosek o udzielenie Pożyczki 2RPO lub 2RPH lub 2DRPI


Strona główna > Jak złożyć wniosek o udzielenie Pożyczki 2RPO lub 2RPH lub 2DRPI

Jak złożyć wniosek o udzielenie Pożyczki 2RPO lub 2RPH lub 2DRPI:

  1. Wnioski przyjmowane są w formie dokumentów papierowych, dostarczonych osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską do biura WARR SA przy ul. Karmelkowej 29, 52-437 Wrocław, Pawilon A. Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Wniosek – Pożyczka 2RPO lub 2RPH lub 2DRPI. Na kopercie proszę o wpisanie pełnej nazwy Wnioskodawcy. Koperty prosimy adresować na Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
  2. Wniosek o pożyczkę powinien być podpisany przez Wnioskodawcę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Wnioskodawcy. Jeżeli Wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika, wymagane jest przedłożenie pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem Wnioskodawcy/osób upoważnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Wnioskodawcy.
Skip to content