Kontrast    /    BW        

Jak złożyć wniosek – Pożyczki na Rozwój


Strona główna > Jak złożyć wniosek – Pożyczki na Rozwój

Jak złożyć wniosek o udzielenie Pożyczki na Rozwój:

Wnioski przyjmowane są:

a) w formie dokumentów elektronicznych przekazanych przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na adres e-mail pozyczki@warr.pl lub systemu ePUAP (zeskanowane dokumenty z podpisem Wnioskodawcy lub osób uprawnionych do jego reprezentacji bądź oryginały dokumentów elektronicznych opatrzone podpisem kwalifikowanym). Prosimy, aby w temacie maila znalazł się dopisek: Wniosek – Pożyczki na Rozwój – Pożyczka Inwestycyjna/Obrotowa. W przypadku wykorzystania do oceny wniosku skanów przesłanych przez Wnioskodawcę dokumentów, ich oryginały muszą zostać dostarczone do WARR S.A. najpóźniej przed zawarciem Umowy Pożyczki;

b) w formie dokumentów papierowych, dostarczonych osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską do biura Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Karmelkowej 29, 52-437 Wrocław, Pawilon A. Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Wniosek – Pożyczki na Rozwój – Pożyczka Inwestycyjna/Obrotowa.. Koperty należy adresować na Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.  Prosimy o wpisanie na kopercie pełnej nazwy Wnioskodawcy.

Skip to content