Kontrast    /    BW        

Nabór II


Strona główna > Nabór II

KOMUNIKAT Z DNIA 23.02.2022 r.

Projekt „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Lista Uczestników zakwalifikowanych do projektu

II nabór formularzy rekrutacyjnych (02.01.2022 r. – 31.01.2022 r.)

Lp.Nr indentyfikacyjny KandydataLiczba punktów
1.17/1.2.1POWER/WARR64
2.18/1.2.1POWER/WARR56
3.16/1.2.1POWER/WARR55

Wrocław, dnia 07.02.2022 r.

Projekt „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Lista Kandydatów z informacją o uzyskanym wyniku oceny

II nabór formularzy rekrutacyjnych (03.01.2022 r. – 31.01.2022 r.)

Nr indentyfikacyjny Kandydata Wynik oceny
16/1.2.1POWER/WARR POZYTYWNY
17/1.2.1POWER/WARR POZYTYWNY
18/1.2.1POWER/WARR POZYTYWNY
Skip to content