Kontrast    /    BW        

Nabór III


Strona główna > Nabór III

KOMUNIKAT Z DNIA 22.04.2022 r.

Projekt „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Lista Uczestników zakwalifikowanych do projektu

III nabór formularzy rekrutacyjnych (01.02.2022 r. – 28.02.2022 r.)

Lp.Nr indentyfikacyjny KandydataLiczba punktów
1.19/1.2.1POWER/WARR48
2.23/1.2.1POWER/WARR52

Wrocław, dnia 11.03.2022 r.

Projekt „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Lista Kandydatów z informacją o uzyskanym wyniku oceny

III nabór formularzy rekrutacyjnych (01.02.2022 r. – 28.02.2022 r.)

Nr indentyfikacyjny KandydataWynik oceny
19/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
21/1.2.1POWER/WARRNEGATYWNY
23/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
Skip to content