Kontrast    /    BW        

Nabór IV


Strona główna > Nabór IV

KOMUNIKAT Z DNIA 22.04.2022 r.

Projekt „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Lista Uczestników zakwalifikowanych do projektu

IV nabór formularzy rekrutacyjnych (01.03.2022 r. – 31.03.2022 r.)

Lp.Nr indentyfikacyjny KandydataLiczba punktów
1.24/1.2.1POWER/WARR59
2.25/1.2.1POWER/WARR64
3.26/1.2.1POWER/WARR64
4.27/1.2.1POWER/WARR60
5.28/1.2.1POWER/WARR64
6.30/1.2.1POWER/WARR56
7.31/1.2.1POWER/WARR46

Wrocław, dnia 08.04.2022 r.

Projekt „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Lista Kandydatów z informacją o uzyskanym wyniku oceny

IV nabór formularzy rekrutacyjnych (01.03.2022 r. – 31.03.2022 r.)

Nr indentyfikacyjny KandydataWynik oceny
24/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
25/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
26/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
27/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
28/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
29/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
30/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
31/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
Skip to content