Kontrast    /    BW        

Nabór IX


Strona główna > Nabór IX

KOMUNIKAT Z DNIA 07.09.2022 r.

Projekt „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Lista Kandydatów z informacją o uzyskanym wyniku oceny

IX nabór formularzy rekrutacyjnych (01.08.2022 r. – 31.08.2022 r.)

Lp.Nr indentyfikacyjny KandydataWynik oceny
1.57/1.2.1POWER/WARRNEGATYWNY
2.58/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
3.59/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
4.60/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
5.61/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
Skip to content