Kontrast    /    BW        

Nabór V


Strona główna > Nabór V

KOMUNIKAT Z DNIA 06.06.2022 r.

Projekt „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Lista Uczestników zakwalifikowanych do projektu

V nabór formularzy rekrutacyjnych (01.04.2022 r. – 29.04.2022 r.)

KOMUNIKAT Z DNIA 10.05.2022 r.

Projekt „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Lista Kandydatów z informacją o uzyskanym wyniku oceny

V nabór formularzy rekrutacyjnych (01.04.2022 r. – 29.04.2022 r.)

Nr indentyfikacyjny KandydataWynik oceny
32/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
33/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
34/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
35/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY

Skip to content