Kontrast    /    BW        

Nabór VI


Strona główna > Aktualności > Aktualności > Nabór VI


Komunikat z dnia 09.06.2022 r.

Projekt „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 
Lista Kandydatów z informacją o uzyskanym wyniku oceny
VI nabór formularzy rekrutacyjnych (05.05.2022 r. – 31.05.2022 r.)

Nr indentyfikacyjny KandydataWynik oceny
36/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
37/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
38/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
39/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
40/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
41/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
42/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
Skip to content