Kontrast    /    BW        

Nabór VII


Strona główna > Nabór VII

KOMUNIKAT Z DNIA 07.07.2022 r.

Projekt „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Lista Uczestników zakwalifikowanych do projektu

VII nabór formularzy rekrutacyjnych (02.06.2022 r. – 30.06.2022 r.)

Lp.Nr indentyfikacyjny KandydataLiczba punktów
1.46/1.2.1POWER/WARR62
2.44/1.2.1POWER/WARR61
3.45/1.2.1POWER/WARR59
4.43/1.2.1POWER/WARR52

KOMUNIKAT Z DNIA 04.07.2022 R.

Projekt „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Lista Kandydatów z informacją o uzyskanym wyniku oceny

VII nabór formularzy rekrutacyjnych (02.06.2022 r. – 30.06.2022 r.)

Nr indentyfikacyjny KandydataWynik oceny
43/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
44/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
45/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
46/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
Skip to content