Kontrast    /    BW        

Nabór VIII


Strona główna > Nabór VIII

KOMUNIKAT Z DNIA 18.08.2022 r.

Projekt „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Lista Uczestników zakwalifikowanych do projektu

VIII nabór formularzy rekrutacyjnych (01.07.2022 r. – 31.07.2022 r.)

Lp.Nr indentyfikacyjny KandydataLiczba punktów
1.52/1.2.1POWER/WARR61
2.51/1.2.1POWER/WARR60
3.53/1.2.1POWER/WARR59
4.55/1.2.1POWER/WARR56
5.56/1.2.1POWER/WARR56
6.49/1.2.1POWER/WARR53
7.54/1.2.1POWER/WARR49

KOMUNIKAT Z DNIA 05.08.2022 R.

Projekt „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Lista Kandydatów z informacją o uzyskanym wyniku oceny

VIII nabór formularzy rekrutacyjnych (01.07.2022 r. – 31.07.2022 r.)

Nr indentyfikacyjny KandydataWynik oceny
48/1.2.1POWER/WARRNEGATYWNY
49/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
50/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
51/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
52/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
53/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
54/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
55/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
56/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
Skip to content