Kontrast    /    BW        

Nabór X


Strona główna > Nabór X

KOMUNIKAT Z DNIA 21.10.2022 r.

Projekt „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Lista Uczestników zakwalifikowanych do projektu

X nabór formularzy rekrutacyjnych (01.09.2022 r. – 30.09.2022 r.)

Lp.Nr indentyfikacyjny KandydataLiczba punktów
1.65/1.2.1POWER/WARR63
2.67/1.2.1POWER/WARR63
3.70/1.2.1POWER/WARR60
4.64/1.2.1POWER/WARR59
5.68/1.2.1POWER/WARR52
6.63/1.2.1POWER/WARR44
7.66/1.2.1POWER/WARR44

KOMUNIKAT Z DNIA 12.10.2022 R.

Projekt „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Lista Kandydatów z informacją o uzyskanym wyniku oceny

X nabór formularzy rekrutacyjnych (01.09.2022 r. – 30.09.2022 r.)

Nr indentyfikacyjny KandydataWynik oceny
63/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
64/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
65/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
66/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
67/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
68/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
69/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
70/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
Skip to content