Kontrast    /    BW        

Nabór XI


Strona główna > Nabór XI

KOMUNIKAT Z DNIA 10.11.2022 r.

Projekt „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Lista Uczestników zakwalifikowanych do projektu

XI nabór formularzy rekrutacyjnych (01.10.2022 r. – 21.10.2022 r.)

Lp.Nr indentyfikacyjny KandydataLiczba punktów
1.78/1.2.1POWER/WARR70
2.84/1.2.1POWER/WARR68
3.83/1.2.1POWER/WARR65
4.82/1.2.1POWER/WARR62
5.75/1.2.1POWER/WARR59
6.81/1.2.1POWER/WARR55
7.74/1.2.1POWER/WARR54
8.73/1.2.1POWER/WARR51
9.72/1.2.1POWER/WARR51
10.76/1.2.1POWER/WARR48

KOMUNIKAT Z DNIA 07.11.2022 R.

Projekt „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Lista Kandydatów z informacją o uzyskanym wyniku oceny

XI nabór formularzy rekrutacyjnych (01.10.2022 r. – 21.10.2022 r.)

Nr indentyfikacyjny KandydataWynik oceny
71/1.2.1POWER/WARRNEGATYWNY
72/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
73/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
74/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
75/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
76/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
77/1.2.1POWER/WARRNEGATYWNY
78/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
79/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
80/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
81/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
82/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
83/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
84/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
Skip to content