Informacja o rozpoczęciu realizacji projektów partnerskich z DAWG Sp. z o.o.

W okresie od marca 2024 r. do grudnia 2026 r. Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA realizuje projekt pn.: „Wsparcie rozwoju kompetencji mieszkańców subregionu wrocławskiego z wykorzystaniem BUR” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Projekt realizowany będzie na terenie Dolnego Śląska w ramach partnerstwa utworzonego pomiędzy: Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. (Lider Partnerstwa) oraz Partnerem Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki SA.

Celem projektu jest kształcenie osób dorosłych poprzez usługi rozwojowe w ramach PSF z wykorzystaniem BUR, w tym przede wszystkim dla tych w niekorzystnej sytuacji, które chcą z własnej inicjatywy podnieść swoje kwalifikacje/ kompetencje lub przekwalifikować się  ze szczególnym uwzględnieniem w obszarach zielonej i cyfrowej transformacji.

Projekt 8.2 „Wsparcie rozwoju kompetencji mieszkańców subregionu wrocławskiego z wykorzystaniem BUR” kierowany jest do osób dorosłych zamieszkujących subregion wrocławski, w tym przede wszystkim do tych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, które chcą z własnej inicjatywy podnieść swoje kwalifikacje/ kompetencje poprzez udział w szkoleniach z Bazy Usług Rozwojowych. Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA została wybrana na partnera realizującego projekt 8.2 ze względu na długoletnie doświadczenie w udzielaniu dofinansowań do usług rozwojowych z Bazy Usług Rozwojowych w ramach projektu 8.6 pn.: „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników” (projekt skierowany do przedsiębiorców i ich pracowników, realizowany w dwóch edycjach, w latach 2019-2022). Pracownicy Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA posiadają odpowiednie kompetencje do kontraktowania oraz rozliczania usług rozwojowych z Bazy Usług Rozwojowych dofinansowywanych w ramach projektu.

W okresie od marca 2024 r. do grudnia 2026 r. Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA realizuje projekt  pn.: „Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy – IV edycja” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, Działanie 7.4 Adaptacja do zmian na rynku pracy, Typ projektów 7.4 B Projekty w zakresie outplacementu. Projekt realizowany będzie na terenie Dolnego Śląska, w ramach partnerstwa utworzonego pomiędzy: Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o (Liderem Partnerstwa) a Partnerami: Agencją Rozwoju Regionalnego ARLEG SA, Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A, Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i powrót do zatrudnienia osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracownika oraz utrzymanie zatrudnienia przez pracowników, którzy są zagrożeni zwolnieniem lub są przewidziani do zwolnienia oraz osób odchodzących z rolnictwa. Jest to projekt outplacementowy, opierający się na rozwiązaniach, których celem jest pomoc osobom w odnalezieniu się w sytuacji utraty pracy i w szybszym znalezieniu nowego zatrudnienia.

W latach 2021-2023 Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA realizowała III edycję projektu 8.5 pn.: „Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy”. Projekt Ze względu na zdobyte doświadczenie, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA została wybrana na partnera do realizacji projektu 7.4 B pn.: „Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy – IV edycja”. Podobnie jak w projekcie 8.5 grupę docelową projektu 7.4 B stanowią osoby zwolnione, zagrożone zwolnieniem, przewidziane do zwolnienia oraz odchodzące z rolnictwa, w związku z powyższym Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA posiada odpowiednie kompetencje umożliwiające skuteczne dotarcie do ww. osób. Formami wsparcia w projekcie 7.4 B są doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, porady psychologiczne, staże, szkolenia zawodowe oraz studia podyplomowe, mając na uwadze, iż wszystkie te formy wsparcia były także oferowana w ramach projektu 8.5, pracownicy Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA posiadają należyte doświadczenie w ich kontraktowaniu oraz rozliczaniu.

Komunikaty

Brak komunikatów

Dokumenty obowiązujące

Brak dokumentów obowiązujących

Dokumenty PDF

Brak dokumentów

Dokumenty nieobowiązujące

Brak dokumentów nieobowiązujących

Pożyczki

Brak Dokumentów do pobrania

PAWILON A

 • Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego (WARR)

PAWILON B

 • AMAR Agencja Celna i Transportowa

 • AUTOMANIA SERWIS

 • DORPOL

 • FERNO B&T

 • ILTEX

 • JAS FBG

 • PERFECTWALL

PAWILON 1

 • BAUSERWIS

 • CENTRUM SZERMACH

 • DTA

 • MISTYK

 • MOWANO

 • INSAD

PAWILON 2

 • BOKARO Szeligowscy

PAWILON 3

 • AKWAPLANTA

 • BAZA

 • DELTA

 • EWPOL

 • HYDROGARDEN Polska

 • PARTEX

 • ZYGMUNT DOLECKI

PAWILON 4

 • ARTIFEX

 • ASPEN

 • GLAZUREX

 • PARTEX

 • P.K. SERWIS

 • RADOSNE PEŁCZYCE

 • WZORCOWNIA HOME

 • WZORCOWNIA STORE

PAWILON 5

 • SAINT GOBAIN Polska

PAWILON 6

 • ARPAPOL

 • CER-POINT

 • P.K. SERWIS

 • SIG

PAWILON 7

 • BAUDOM

 • SELLFLEX

 • FIXIT POLSKA

 • JETA

 • PROKAD

 • TRANSPORT AGE COMPANY

PAWILON 8

 • EKODYNAMIC Okna

 • DYKA, INTUIT

PAWILON 11

 • ADMARBUD

 • BAIK - INSTAL

 • BLOOMART

 • BUSHI

 • CDC GROUP

 • DIL

 • ELEKTRO-HURT

 • EXPERT PLUS

 • FERRARA POLAND

 • MARSI

 • MELLOW POLSKA

 • MITAX CONSULTING

 • MOTOLUX

 • POCZESANE

 • PROFESSIONAL CLEANING PRODUCTS

 • TASA

 • TGE

 • TM BUILDING

 • VINYLOWNIA

 • ZWOLSKA

1.

 • BAR KOCIOŁEK

2.

 • CENTRUM AUT JAPOŃSKICH

3.

 • DOBRE AUTO (MACHPOL)

4.

 • PRO-ENERGY

5.

 • EKO SYLWIA

6.

 • UTM.EXPERT

7.

 • INTRA

8.

 • INWASH

10.

 • JW. JAN WINIARCZYK

11.

 • KRÓLEWSKI KAMIEŃ

12.

 • CAR MASTER

13.

 • NOVA

14.

 • STEIN POL

15.

 • RAMIRENT

16.

 • RUSZTOWANIE Zakład Usługowo-Budowlany

18.

 • TANELLIS

19.

 • UBF TERLECKA

20.

 • WYPOŻYCZALNIA SZALUNKÓW

21.

 • ZIM UBEZPIECZENIA

PAWILON A
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego (WARR)
PAWILON B
- AMAR Agencja Celna i Transportowa
- AUTOMANIA SERWIS
- DORPOL
- FERNO B&T
- ILTEX
- JAS FBG
- PERFECTWALL
PAWILON 1
- BAUSERWIS
- CENTRUM SZERMACH
- DTA
- MISTYK
- MOWANO
- INSAD
PAWILON 2
- BOKARO Szeligowscy
PAWILON 3
- AKWAPLANTA
- BAZA
- DELTA
- EWPOL
- HYDROGARDEN Polska
- PARTEX
- ZYGMUNT DOLECKI
PAWILON 4
- ARTIFEX
- ASPEN
- GLAZUREX
- PARTEX
- P.K. SERWIS
- RADOSNE PEŁCZYCE
- WZORCOWNIA HOME
- WZORCOWNIA STORE
PAWILON 5
- SAINT GOBAIN Polska
PAWILON 6
- ARPAPOL
- CER-POINT
- P.K. SERWIS
- SIG
PAWILON 7
- BAUDOM
- SELLFLEX
- FIXIT POLSKA
- JETA
- PROKAD
- TRANSPORT AGE COMPANY
PAWILON 8
- EKODYNAMIC Okna
+ DYKA, INTUIT
PAWILON 11
- ADMARBUD
- BAIK - INSTAL
- BLOOMART
- BUSHI
- CDC GROUP
- DIL
- ELEKTRO-HURT
- EXPERT PLUS
- FERRARA POLAND
- MARSI
- MELLOW POLSKA
- MITAX CONSULTING
- MOTOLUX
- POCZESANE
- PROFESSIONAL CLEANING PRODUCTS
- TASA
- TGE
- TM BUILDING
- VINYLOWNIA
- ZWOLSKA
1
- BAR KOCIOŁEK
2
- CENTRUM AUT JAPOŃSKICH
3
- DOBRE AUTO (MACHPOL)
4
- PRO-ENERGY
5
- EKO SYLWIA
6
- UTM.EXPERT
7
- INTRA
8
- INWASH
10
- JW. JAN WINIARCZYK
11
- KRÓLEWSKI KAMIEŃ
12
- CAR MASTER
13
- NOVA
14
- STEIN POL
15
- RAMIRENT
16
- RUSZTOWANIE Zakład Usługowo-Budowlany
18
- TANELLIS
19
- UBF TERLECKA
20
- WYPOŻYCZALNIA SZALUNKÓW
21
- ZIM UBEZPIECZENIA
22
- POMOCSZYBKA
23
- RAMIRENT
24
- IDEAL
25
- PINUS
26
- WROCEK TRAVEL
27
- INNOWACJE
28
- MARSZAŁEK AUTO KLUCZE
29
- SWOKI
31
- MDM ELEKTRONIC
32
- UBF TERLECKA
33
- STALJAN
34
- EUROPOLIS
35
- OXET (GASTROCOMPLEX)
36
- MAYAMI
38
- LUX EXPRESS
39
- THE GREAT
40
- ALMAG
43
- AKWILON TRANSLOGISTIK
44
- MOTOLUX
46
- BAUDER
47
- PROKAD SP. JAWNA
Dyrektor
Łukasz Koncewicz
Zastępca dyrektora
Nastazja Bielicka
Biuro Obsługi Klienta
Sara Stanek
Skip to content