Kontrast    /    BW        

PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY WROCŁAWSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE


Strona główna > Aktualności > Aktualności > PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY WROCŁAWSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

         W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

         Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

          W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia 24 sierpnia 2020 r. w sekretariacie biura Spółki pod adresem ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Skip to content