Kontrast    /    BW        

Pożyczka Płynnościowa BGK – ruszył nabór wniosków


Strona główna > Aktualności > Aktualności > Pożyczka Płynnościowa BGK – ruszył nabór wniosków

Informujemy o rozpoczęciu naboru w dniu 21.07.2020 r.

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA  informuje o możliwości ubiegania się o pożyczki ze środków udostępnionych przez Menadżera Funduszu Funduszy, z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez MŚP mających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie województwa dolnośląskiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią? COVID-19. 

Kwota pożyczki: do 250 000 zł 

Oprocentowanie: od 0% 

Okres spłaty: do 60 miesięcy 

Wakacje kredytowe: do 12 miesięcy 

Przeznaczenie pożyczki:

1. W ramach instrumentu finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. 

2. Środki z Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe i inwestycyjne, w tym np.:

a) koszty wynagrodzeń pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),

b)  spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,

c)  zatowarowanie, półprodukty itp.,

d) wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.

e)  bieżące raty pożyczek, kredytów lub leasingu, pod warunkiem, że udzielona pożyczka, kredyt czy leasing a także zabezpieczające je poręczenie lub gwarancja nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.

3. Pożyczka może finansować do 100% wydatków Pożyczkobiorcy.

4. Z Jednostkowej Pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy Pożyczkobiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT 

Skip to content