Kontrast    /    BW        

Pożyczka Płynnościowa – dokumenty do pobrania


Strona główna > Pożyczka Płynnościowa – dokumenty do pobrania
Informujemy, że należy przedstawić stosowne zabezpieczenie spłaty pożyczki. Możliwe dodatkowe formy zabezpieczenia pożyczki to poręczenie wekslowe osoby fizycznej lub prawnej (jeden poręczyciel jest brany pod uwagę przy ocenie maks. do  40 tys. zł),  hipoteka na nieruchomości, zastaw, przewłaszczenie rzeczy ruchomych itp. Pożyczka może być zabezpieczona wyłącznie w formie weksla in blanco maks. do 60 tys. zł pod warunkiem posiadania odpowiedniego, nieobciążonego  majątku (firmowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą także osobistego). Poniżej do pobrania  lista dokumentów składanych do zabezpieczenia.

Dokumenty do pobrania

Skip to content