Kontrast    /    BW        

Ruszył nabór wniosków o pożyczkę w ramach Instrumentu Finansowego „Pożyczka Rozwojowa – edycja II”


Strona główna > Aktualności > Aktualności > Ruszył nabór wniosków o pożyczkę w ramach Instrumentu Finansowego „Pożyczka Rozwojowa – edycja II”

POŻYCZKI DLA FIRM
„Instrument Finansowy – Pożyczka Rozwojowa” 

Kwota pożyczki do 1 000 000 zł, oprocentowanie od 1,84%
prowizja 0%, brak dodatkowych opłat

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA uprzejmie informuje o możliwości ubiegania się o pożyczki dofinansowane ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych i budżetu państwa tj. środków Funduszu Funduszy utworzonego w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez instrumenty finansowe w województwie dolnośląskim” w ramach Osi Priorytetowej 1. „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP” – wsparcie pozadotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej w dniu 30.01.2020 r. między Bankiem Gospodarstwa Krajowego pełniącym rolę Menadżera Funduszu Funduszy a Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. jako Pośrednikami Finansowymi, upoważniającej do udzielania pożyczek w ramach wskazanego powyżej instrumentu finansowego.

Wartość projektu wynosi 27,778 mln złotych, z czego 25 mln stanowi wkład z Funduszu Funduszy, a 2,778 mln wkład własny Pośredników Finansowych.

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

Pożyczki mogą być przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć zwiększających zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach (MŚP) lub przedsięwzięć rozwojowych i inwestycyjnych przedsiębiorstw (MŚP), przyczyniających się do zwiększenia ich konkurencyjności. 

Powyższy cel realizowany będzie poprzez inwestycje związane m. in. z:

  • wprowadzaniem przez MŚP innowacyjnych produktów i procesów oraz usług,
  • rozwojem/rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,
  • inwestycjami w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy. 

Brak dodatkowych opłat i prowizji

Wkład własny nie jest wymagany

Skip to content