Kontrast    /    BW        

TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY WROCŁAWSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE


Strona główna > Aktualności > Aktualności > TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY WROCŁAWSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

         W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

         Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy

          W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. do złożenia dokumentów akcji/ odcinków zbiorowych akcji w biurze Spółki pod adresem ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Skip to content