Kontrast    /    BW        

Usługi Rozwojowe dla MSP – 8.6 RPO – Edycja II – Rekrutacja


Strona główna > Usługi Rozwojowe dla MSP – 8.6 RPO – Edycja II – Rekrutacja

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją związaną z uczestnictwem w projekcie i zasadami rekrutacji:

Załączniki do Formularza zgłoszeniowego – obligatoryjne: 

Załączniki do Formularza zgłoszeniowego – dodatkowe:

Umowa o przyznaniu wsparcia 

Umowa o przyznaniu wsparcia z refundacją cząstkową 


Dokumenty nieobowiązujące:

Skip to content