Kontrast    /    BW        

Usługi Rozwojowe dla MSP – 8.6 RPO – Edycja II


Strona główna > Usługi Rozwojowe dla MSP – 8.6 RPO – Edycja II
AKTUALIZACJA

10 stycznia 2020 r. o godzinie 15:30 został wstrzymany nabór formularzy zgłoszeniowych na subregion jeleniogórski.

8 stycznia 2020 r. o godzinie 7:45 został wstrzymany nabór formularzy zgłoszeniowych na subregion wrocławski

8 stycznia 2020 r. o godzinie 8:10 został wstrzymany nabór formularzy zgłoszeniowych na subregion wałbrzyski. 

Wznowienie naboru: 8 stycznia 2020 r.

Informujemy, iż od 8 stycznia 2020 r. Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wznawia nabór formularzy zgłoszeniowych w ramach projektu pt. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.
Do składania dokumentacji związanej z uczestnictwem w projekcie zapraszamy przedsiębiorców z sektora MMŚP mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu jeleniogórskiego, wałbrzyskiego oraz wrocławskiego.

————————————————————————-

Wstrzymanie naboru: 30 września 2019 r.

Szanowni Państwo, w dniu 30 września 2019 r. o godz. 9.40 WARR SA wstrzymała przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych dla przedsiębiorstw z sektora MMŚP mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu jeleniogórskiego oraz wałbrzyskiego z uwagi na wyczerpanie środków na rok 2019 r. w ramach projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”.  
W przypadku uwolnienia dodatkowych środków zostanie ogłoszony kolejny nabór w ramach niniejszego projektu.

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczyna realizację II edycji projektu pt. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”

Rozpoczęcie naboru: 9 września 2019 r. 

Kwota alokacji na rok 2019 wynosi: 662 500,00 zł

Projekt jest realizowany na terenie Dolnego Śląska w partnerstwie z Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy, Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki S.A. we Wrocławiu, Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. we Wrocławiu, Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze oraz Agencją Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie.

Kwota dofinansowania projektu z UE: 26 878 164,60 zł
Okres realizacji projektu: 01.08.2019 r. – 30.04.2022 r.

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt:
  • w subregionie jeleniogórskim: (powiaty: bolesławiecki, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski, m. Jelenia Góra)
  • w subregionie wałbrzyskim: (powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, m. Wałbrzych)

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności dolnośląskich MMŚP poprzez usługi realizowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych pozwalające na rozwój tych przedsiębiorstw i ich pracowników.

Projekt kierowany jest wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa dolnośląskiego oraz ich pracowników  wykonujących pracę na obszarze województwa dolnośląskiego. 

W przypadku chęci skorzystania z dofinansowania usług rozwojowych należy założyć profil przedsiębiorstwa w Bazie Usług Rozwojowych. Powyższy obowiązek dotyczy również pracowników, którzy zostaną wydelegowani przez przedsiębiorców do udziału w projekcie oraz przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Wsparcie w ramach projektu kierowane będzie do przedsiębiorców z sektora MMŚP oraz ich pracowników w formie:
  • doradztwa w zakresie określenia ich potrzeb rozwojowych i korzystania z Bazy Usług Rozwojowych;
  • dofinansowania MMŚP wybranych usług rozwojowych pozwalających w szczególności na nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji osób pracujących, usprawnienie procesów lub obszarów działania przedsiębiorstwa bądź częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności.
Maksymalny poziom dofinansowania usług rozwojowych wynosi 80%, z poniższymi zastrzeżeniami:
  • wartość dofinansowania usług rozwojowych dla jednego przedsiębiorcy i/lub jednego pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę nie przekracza kwoty 5.000,00 zł netto, bez względu na ich ilość, wartość i poziom wsparcia.
  • przedsiębiorstwo może skorzystać tylko raz ze wsparcia w ramach projektu.
  • maksymalna wartość dofinansowania w okresie realizacji projektu dla jednej umowy o przyznaniu wsparcia nie przekroczy 25.000,00 zł.
Przydatne linki:

Partnerzy projektu oraz ich obszar realizacji:

Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. z siedzibą w Legnicy – Lider Partnerstwa
Realizuje działania w SUBREGIONIE LEGNICKO – GŁOGOWSKIM (powiaty: głogowski,
górowski, legnicki, lubiński, polkowicki, m. Legnica)
Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. z siedzibą we Wrocławiu – Partner

Realizuje działania w SUBREGIONIE LEGNICKO – GŁOGOWSKIM (powiaty: głogowski, górowski, legnicki, lubiński, polkowicki, m. Legnica) oraz SUBREGIONIE WROCŁAWSKIM (miasto Wrocław i powiaty: wrocławski, średzki, wołowski, trzebnicki, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński)


Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – Partner
Realizuje działania w SUBREGIONIE WROCŁAWSKIM (miasto Wrocław i powiaty: wrocławski, średzki, wołowski, trzebnicki, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński)


Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. z siedzibą w Nowej Rudzie – Partner
Realizuje działania w SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM (powiaty: dzierżoniowski, kłodzki,
świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, m. Wałbrzych)
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze – Partner
Realizuje działania w SUBREGIONIE JELENIOGÓRSKIM (powiaty: bolesławiecki, jeleniogórski,
kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, m. Jelenia Góra)


Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą we Wrocławiu – PartnerRealizuje działania w SUBREGIONIE JELENIOGÓRSKIM (powiaty: bolesławiecki, jeleniogórski, jaworski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski, m. Jelenia Góra) oraz w SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM (powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, ząbkowicki, świdnicki, wałbrzyski, m. Wałbrzych)