Kontrast    /    BW        

Usługi Rozwojowe dla MSP – 8.6 RPO


Strona główna > Usługi Rozwojowe dla MSP – 8.6 RPO

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od listopada 2016 r. realizuje projektu pt. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOSLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.

Projekt jest realizowany na terenie Dolnego Śląska w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego „ARLEG” SA, Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego SA, Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki SA oraz Agencją Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA. 

Kwota dofinansowania projektu z UE: 36 996 022,79 zł
Okres realizacji projektu: 01.11.2016 r. – 31.07.2019 r.

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt:

  • w subregionie wrocławskim (m. Wrocław, powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski),
  • w subregionie jeleniogórskim (powiaty: złotoryjski i jaworski) oraz
  • w subregionie wałbrzyskim (powiaty: wałbrzyski, świdnicki oraz w mieście Wałbrzych).

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności dolnośląskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez usługi realizowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych.

W przypadku chęci skorzystania z dofinansowania usług rozwojowych należy założyć profil przedsiębiorstwa w Bazie Usług Rozwojowych. Powyższy obowiązek dotyczy również pracowników, którzy zostaną wydelegowani przez przedsiębiorców do udziału w projekcie oraz przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Wsparcie w ramach projektu kierowane będzie do przedsiębiorców z sektora MMŚP oraz ich pracowników w formie:

  • doradztwa w zakresie określenia ich potrzeb rozwojowych i korzystania z Bazy Usług Rozwojowych;
  • dofinansowania MMŚP wybranych usług rozwojowych pozwalających w szczególności na nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji osób pracujących, usprawnienie procesów lub obszarów działania przedsiębiorstwa bądź częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności.

Maksymalny poziom dofinansowania usług rozwojowych wynosi 80%, z poniższymi zastrzeżeniami:

  • poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę nie przekracza kwoty 5 000 PLN, bez względu na wartość tej usługi i poziom wsparcia,
  • przedsiębiorstwo może skorzystać tylko raz ze wsparcia,
  • średnia wartość dofinansowania w okresie realizacji projektu dla jednej umowy o udzielenie wsparcia nie przekroczy 25 000 PLN.

Przydatne linki:
– Serwis Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego dot. Działania 8.6
– Baza Usług Rozwojowych

Skip to content